Dossier | De beste productiewijzen voor hernieuwbare koeling kiezen

Overzicht van de voorzieningen

Hernieuwbare koeling kan worden opgewekt door 4 verschillende voorzieningen, die gebruik maken van de lucht, de bodem of door het absorberen van restwarmte uit verschillende bronnen (overproductie van zonnecollectoren, afvalverbranding, elektrische energieproductie, warmtekrachtkoppeling, enz.). 

  • Koelgroep met lucht als bron, met ev. free-chilling modus

   © Baltimore

  • Koelgroep met lucht als bron, met ev. free-chilling modus
  • Beschrijving

   • Koelinstallatie (verdamper, compressor, condensor en expansieventiel) waar de warmte van de condensor wordt verspreid naar de buitenlucht.

   • Overdracht naar de lucht in verschillende vormen : condensor met ventilatoren, koeltoren, enz.

   • Bestaat uit : droge koelmachine en monoblok als systemen zonder adiabatische koeling, koeltoren en hybride koelmiddelen met adiabatische koeling.

   Aandachtspunten

   • Beperkt rendement dat aanzienlijk kan worden verhoogd met een natte condensor (adiabatische koeltoren).

   • Essentiële aanpassing om energieverspilling te voorkomen.

   • Variant VRV maakt het mogelijk om de warmte van een te koelen ruimte te transporteren naar een te verwarmen ruimte.

   • Kan in free-chilling werken onder gunstige externe omstandigheden; deze modus moet zo veel mogelijk worden ingezet aangezien het rendement hoog is.

  • Koelgroep met bodem als bron, met Free-chilling regime

   © Terra Energy

  • Koelgroep met bodem als bron, met Free-chilling regime
  • Beschrijving

   • Koelinstallatie (verdamper, compressor, condensor en expansieklep) waar de warmte van de condensor in de bodem wordt verspreid.

   • Kan een groot deel van het jaar in free-chilling modus werken omdat de bodem als koelbron wordt gebruikt (lagere temperatuur dan de buitenlucht tijdens de warme maanden).

   Aandachtspunten

   • Het is belangrijk om dit systeem zoveel mogelijk is free-chilling te laten werken. Daar zit de rendementswinst. Free-chilling kan namelijk ook aanzien worden als een vorm van passieve koeling.

   • Werkt het best als er in de winter ook warmte onttrokken wordt, zodoende kan de bodem regenereren.

   • Voor kleine vermogens kan men gebruik maken van horizontale sondes, Voor grotere vermogens gebruikt men verticale sondes.

  • Absorptie-koeling

   © Raee

  • Absorptie-koeling
  • Beschrijving

   • Vergelijkbaar met een koelinstallatie (verdamper, compressor, condensor en expansieventiel) waar de warmte van de condensor wordt verspreid naar een bron naar keuze met een drukverhoging door restwarmte in combinatie met een zoutoplossing.
   • Mogelijke restwarmtebronnen: overproductie van zonnecollectoren, afvalverbranding, opwekking van elektrische energie, industriële processen, stadsverwarming, enz.

   Aandachtspunten

   • Afhankelijk van de bron (lucht, water), dezelfde aandachtspunten als de lucht- of waterkoelingseenheid.

   • Restwarmte gebruiken, niet speciaal warmte genereren.

   • Restwarmtetemperatuur  ≥ 80 tot 95°C.

  • Trigeneratie (een vorm van absorptie-koeling)

   © ESDM Energy Solutions

  • Trigeneratie (een vorm van absorptie-koeling)
  • Beschrijving

   • Een vorm van absorptiekoeling waarbij de restwarmte afkomstig is van warmtekrachtkoppeling, dus productie van koude en elektriciteit.
   • Alle opmerkingen die van toepassing zijn op absorptiekoeling zijn ook van toepassing.

   Aandachtspunten

   • De warmtekrachtcentrale niet laten werken om afvalwarmte te genereren als de warmte niet volledig kan worden gebruikt op de site of in het gebouw.

   • Aanzienlijk hoger financieel rendement als de geproduceerde elektriciteit ter plaatse wordt gebruikt in plaats van aan het net geleverd.

   • Als voor warmtekrachtkoppeling hernieuwbare brandstoffen worden gebruikt, wordt het koelproces (met uitzondering van pompen) als hernieuwbaar beschouwd.

Er bestaat ook een systeem dat gebruik maakt van een koelinstallatie met free-chilling waarbij water de bron is, maar dat is anekdotisch in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Passieve koeltechnieken zoals free-cooling, nachtventilatie, aardwarmtewisselaar (grondbuis) en adiabatische koeling zijn steeds te prefereren, tenzij er heel sterk aan free-chilling gedaan kan worden of de restwarmte toch aanwezig is. Doch, free-cooling en nachtventilatie zijn dan nog steeds een goede basis.

Zie de dossier Een passieve koelstrategie toepassen.

bijgewerkt op 30/10/2018

Code n° : G_ENE09 - Thema's : Energie - Gerelateerde project components : Hernieuwbare energie | Free-cooling | Warmtepomp | Koeling