Dossier | Verwarming en sanitair warm water: efficiënte installaties garanderen (distributie en afgifte)

Overzicht van de voorzieningen

Dit dossier vertaalt zich praktisch naar 13 maatregelen. Onder deze maatregelen worden de verschillende concrete oplossingen verstaan die kunnen worden toegepast om de duurzaamheid van het project te verbeteren.

Distributie

  • ENE10 - Isoler conduites

   © Unkas Photo / Shutterstock.com

  • Isolatie van leidingen en accessoires
  • Beschrijving

   Deze maatregel houdt in dat de leidingen en accessoires van een verwarmings- of koelsysteem zodanig worden geïsoleerd dat het verlies binnen het distributiecircuit beperkt blijft.

   Aandachtspunten

   • De isolatie van de leidingen en accessoires voor verwarming en koeling wordt door de EPB-regelgeving verplicht gesteld.

   • Het gekozen type isolatiemateriaal moet toekomstige interventies aan de leidingen mogelijk maken (verplaatsbaar, eenvoudig vervangbaar systeem)

  • ENE10 - Dimensionnement conduite

   © Marcel Derweduwen / Shutterstock.com

  • Dimensionering van de leidingen om ladingsverlies tegen te gaan
  • Beschrijving

   De dimensionering van de leidingen om ladingsverlies tegen te gaan betekent dat kan worden gekozen voor accessoires (met name circulatoren) die niet groter zijn dan nodig. Zo kan het elektriciteitsverbruik worden beperkt.

   Aandachtspunten

   • De leidingen moeten worden gedimensioneerd om een voldoende laag debiet te kunnen leveren

   • De lengte van de leidingen moet zo beperkt mogelijk blijven

   • De leidingen moeten zo rechtlijnig mogelijk zijn

   • Goede afstemming van het netwerk

  • ENE10 - Circulateur

   © pryzmat / Shutterstock.com

  • Circulatiepompen
  • Beschrijving

   Pompen en circulatoren maken het mogelijk de eindunits vanaf de productie-eenheid van warmte of koeling te voorzien.

   Aandachtspunten

   • Type circulator (meerdere snelheden, elektronisch)

   • Regeling

   • Energielabel

   • Afmetingen

Afgifte

  • ENE10 - Chauffage surfacique

   © Vladeep / Shutterstock.com

  • Oppervlakte-verwarming
  • Beschrijving

   Vloerverwarming houdt in dat de volledige vloer tot een zeer lage temperatuur wordt verwarmd, minder dan 29°C bij een buitentemperatuur van -8°C. de warmteoverdracht naar de omgevingslucht gebeurt allereerst door straling.

   Aandachtspunten

   • Inertie van het systeem (afhankelijk van het gekozen type plaatsing en installatie)

   • Type plaatsing (traditionele ondervloer, droge vloerverwarming, lichte plankenvloer…), uitvoering

   • Regeling en interactie met de andere systemen

   • Gevoeligheid van de personen

   • Risico van oververhitting

  • ENE10 - Radiateur

   © Ozgur Guvenc / Shutterstock.com

  • Radiatoren
  • Beschrijving

   Radiatoren geven warmte af via straling (overdracht van de warmte via elektromagnetische golven) en convectie (verwarming van de lucht). De verhoudingen variëren naargelang het type radiator.

   Aandachtspunten

   • Dimensioneringsstelsel

   • Plaatsing

   • Regeling

   • Inertie

  • ENE10 - Convecteur

   © Vladeep / Shutterstock.com

  • Convector, ventilerende convector, inductieconvector
  • Beschrijving

   Het werkingsprincipe van ventilo-convectoren is dat ze lucht naar een wisselaar (batterij) blazen om de ruimte van de benodigde warmte of koude te voorzien.

   Aandachtspunten

   • Verbruik van de ventilatoren

   • Werkingsregime

   • Regeling

   • Risico van gelijktijdige werking in verwarmings- en koelmodus in hetzelfde vertrek, vernietiging van energie

  • ENE10 - Activation du noyau de béton

   Source: galeo.fr

  • Betonkernactivering
  • Beschrijving

   In de vloer- en plafondplaten van de verdiepingen zijn leidingen geïntegreerd waar warm of koud water doorheen stroomt, afhankelijk van de behoefte (het systeem kan verwarmen en koelen)

   Aandachtspunten

   • Inertie van het systeem

   • Toegankelijkheid van de platen

   • Vereisten inzake zonering (kleine zones)

   • Afgifte van warmte of koude aan beide zijden

   • Regeling

   • Beschikbaar vermogen beperkt

   • Temperatuurregime beperkt

   • Condensatierisico (vochtverwijdering)

  • ENE10 - Plafond froid

   © prophoto14 / Shutterstock.com

  • Koelplafonds
  • Beschrijving

   Boven het verlaagde plafond circuleert koud water; de gebruikers ontvangen een deel van de koude straling en de lucht in het vertrek wordt eveneens gekoeld.

   Aandachtspunten

   • Beperkte koelcapaciteit

   • Regeling

   • Condensatierisico (vochtverwijdering)

  • ENE10 - Poutres froides

   © Akin_EO / Shutterstock.com

  • Koelbalken
  • Beschrijving

   Een koelbalk is een soort lange wisselaar. Door de balk stroomt koud water met een hoge temperatuur: de uitwisseling van de koude met de omgeving gebeurt voornamelijk door natuurlijke convectie.

   Aandachtspunten

   • Keuze van het type koelbalk: actief (inductie) of passief (natuurlijke convectie)

   • Toegepast debiet

   • Regeling

   • Condensatierisico

  • ENE10 - Systeme DRV

   © Xseon / Shutterstock.com

  • Systeem met variabel koelmiddeldebiet
  • Beschrijving

   Het systeem met variabel koelmiddeldebiet, ook VRV- ('Variable Refrigerant Volume', variabel koelmiddelvolume) of VRF-systeem ('Variable Refrigerant Fluide', variabele koelvloeistof) genoemd, is een systeem met directe activering waarmee een gebouw verwarmd en/of gekoeld kan worden door een koelmiddel door koperen buizen te laten circuleren tussen een buitenunit en meerdere binnenunits.
  • Non-developpe-nl

    

  • Verwarming/Koeling met geblazen lucht
  • Beschrijving

   Het is mogelijk lucht in een warmtewisselaar te stuwen waarbinnen een vloeistof circuleert die verwarmd wordt dankzij de calorieën van een warmtepomp of een ander warmteproductiesysteem. De lucht wordt direct opgewarmd tot een temperatuur van 30 à 40°C. Vervolgens wordt de lucht via een kokersysteem naar de vertrekken van het gebouw vervoerd. Dit systeem is omkeerbaar en kan ook voor de koeling van de ruimten worden gebruikt.

   Aandachtspunten

   • Beperkt verwarmings- en koelvermogen, afhankelijk van het ventilatiedebiet

   • Benodigde ventilatiedebiet vaak hoger dan het hygiënisch debiet

   • Comfort

   • Regeling

bijgewerkt op 08/01/2019

Code n° : G_ENE10 - Thema's : Energie - Gerelateerde project components : Verwarming | Sanitair warm water | Warmtepomp | Koeling | Thermische zonne