ENE06_top

Dossier | Warmtelasten beperken

Warmtelasten beperken

© Mike Wilson / Unsplash.com

De vraag naar energie voor koeling zoveel mogelijk beperken, door de interne warmtewinst (verlichting, apparaten...) en de zonnewinst te beperken, alsook door het elektriciteitsverbruik van de kantoorapparatuur en van de elektrische huishoudapparaten onder controle te houden.

De Gids Duurzame Gebouwen stelt het volgende stappenplan voor om de warmtelasten te beperken:

  • Een thermische balans van het gebouw opstellen vanuit een basismodel dat met de geometrische en technische eigenschappen van het gebouw rekening houdt, en het gewenste comfortniveau bepalen
  • De warmtelasten beperken door de eigenschappen van het gebouw (beglazingseigenschappen, eigenschappen van de zonneweringen...) te optimaliseren
  • De meest geschikte passieve en/of hernieuwbare koeltechniek achterhalen indien het comfortniveau niet bereikt wordt
  • De regeling van de zonneweringen en van de passieve en/of hernieuwbare koeltechniek optimaliseren

Deze stappen worden opgenomen in een globale strategie die ook de toevlucht tot de passieve en/of hernieuwbare koeling omvat (zie ook de dossiers Een passieve koelstrategie toepassen en De beste productiewijzen voor hernieuwbare koeling kiezen). 

➩ Uitdagingen

bijgewerkt op 01/01/2013

Code n° : G_ENE06 - Thema's : Energie - Gerelateerde project components : Buitenschrijnwerk | Houtenskelet | Zonnefilters | Elektriciteit | Koeling