ENE06_top

Dossier | Warmtelasten beperken

Warmtelasten beperken

© Mike Wilson / Unsplash.com

De vraag naar energie voor koeling zoveel mogelijk beperken, door de interne warmtewinst (verlichting, apparaten...) en de zonnewinst te beperken, alsook door het elektriciteitsverbruik van de kantoorapparatuur en van de elektrische huishoudapparaten onder controle te houden.

Naast het verwarmingssysteem bevat een gebouw verschillende interne (verlichting, toestellen, menselijk gebruik) of externe (zonnewinsten) warmtebronnen die “warmtelasten” genoemd worden. Die hebben een belangrijke invloed op het energieverbruik en het comfortniveau van het gebouw.

Terwijl de warmtewinsten verbonden met elektrische toestellen, die tot 40% van het elektriciteitsverbruik van een klassiek kantoorgebouw kunnen opslorpen, altijd vermeden moeten worden, zijn de zonnewinsten dan weer nuttig in de mate dat ze gratis zonne-energie aanbrengen. Vooral in de zomer is het de uitdaging om de koelbehoeften te beperken: de vermindering van de thermische lasten is dus een cruciale stap om een kwaliteitsvolle passieve koeling te realiseren. In tegenstelling tot de thermische lasten verbonden met elektrische toestellen, is de optimalisering van de zonnewinsten nauw verbonden met het ontwerp van het gebouw. En rekening houdend met het belang ervan moet dit zeker een prioriteit zijn vanaf het ontwerp.

Voor een overzichtsvisie van de koelstrategie, Raadpleeg dossier Een passieve koelstrategie toepassen

Voor de beperking van de thermische lasten en het energieverbruik van verlichting, raadpleeg dossier Optimaal gebruik van kunstlicht.

Aanpak

De optimalisering van de warmtelasten is een van de onmisbare stappen in de globale aanpak van de strategie voor passieve koeling. Bij het vaststellen van de warmtebalans van het gebouw wordt rekening gehouden met de zonnewinsten en de interne winsten. In een strategie om de interne lasten te beperken teneinde passieve koeling te kunnen gebruiken, moeten bepaalde winsten worden aangepakt.

Aan te pakken winsten

Zonnewinsten

Beperking van de zonnewinsten door optimalisering van de volgende elementen:

  • oriëntatie van het gebouw en de openingen;
  • vorm en afmetingen van de openingen in de gevel en het dak;
  • beglazing (dikte van het glas, zontoetredingsfactor g) en zonnebescherming (inplanting van zonneweringen).

Meer informatie over elk van deze stappen is te vinden op de pagina | De zonnewinsten beperken.

Interne winsten

De interne winsten hebben grotendeels te maken met elektrische apparaten waarvan het vermogen bijna volledig wordt omgezet in warmte die in de ruimte wordt afgegeven. Het idee hier is dus onder andere om hun vermogen te verminderen zonder hun functionaliteit in gevaar te brengen, wat het dubbele voordeel heeft dat het elektriciteitsverbruik wordt verminderd en tegelijkertijd de interne winsten worden beperkt.

Beperking van de interne winsten door optimalisering van de volgende elementen:

  • verlichting (keuze van efficiënte lampen en aangepaste verlichtingstoestellen, lichtmanagement);
  • elektrische apparaten (keuze van het apparaat, locatie, gebruik en slaapstand);
  • thermische installaties (locatie, isolatie, afstelling).

Meer informatie over elk van deze stappen is te vinden op de pagina | Interne winsten beperken

Winsten afkomstig van de bezetting van het gebouw

Een winst die niet beperkt kan worden, is de winst die het gevolg is van de personen in het gebouw. Elke persoon heeft een stofwisseling en geeft warmte af naargelang zijn activiteit. De warmteafgifte van een persoon die aan een bureau werkt is ongeveer 80 Watt, terwijl de afgifte van een persoon die staand werkt in een industriële omgeving gemakkelijk het dubbele kan zijn. Deze interne winst kan niet worden beperkt zonder dat dit gevolgen heeft voor het gebruik van de ruimte. Om een interne balans op te stellen, is het belangrijk om deze belasting te voorspellen aan de hand van een bezettingsprofiel en de activiteit van de aanwezige personen.

Begrippen

bijgewerkt op 01/01/2013

Code n° : G_ENE06 - Thema's : Energie - Gerelateerde project components : Buitenschrijnwerk | Houtenskelet | Zonnefilters | Elektriciteit | Koeling