WAT02 - Toilette_top

Voorziening | Waterbesparende toiletten

Waterbesparende toiletten

© Rasulov / Shutterstock.com

De plaatsing van waterbesparende toiletten maakt deel uit van een geheel van maatregelen voor een duurzaam beheer van water in het licht van de klimaatverandering en de demografische druk. Dit is nog altijd de efficiëntste maatregel om de milieu-impact van het waterverbruik te beperken. Hij vermindert niet alleen het verbruik aan de bron maar ook het volume te zuiveren afvalwater.

Waterbesparende toiletten vormen twee grote categorieën: de toiletten met dubbele spoeling (courant gebruikte waterbesparende uitrustingen) en de toiletten met onderdruk (waterbesparende uitrustingen in een experimentele fase). Deze categorieën komen overeen met de twee principes van watercirculatie: onder invloed van de zwaartekracht en met onderdruk.

Het laatste systeem wordt zoals een klassiek toilet gebruikt en onderhouden.

De keuze voor deze installatie combineert een equivalente dienstverlening met waterbesparing in het gebouw. Een ander alternatief is het gebruik van toiletten met voorcompostering.

Het eerste type uitrusting maakt het mogelijk om dankzij de dubbele bediening de hoeveelheid spoelwater van de toiletpot aan te passen aan de behoefte en aan het model van de pot : 3 tot 4 liter water voor een kleine spoeling, 6 tot 9 liter voor een grote spoeling, met de mogelijkheid om de spoeling te onderbreken.

Het tweede type, dus het toilet met onderdruk, is een beproefde techniek die in de bouw bestaat en al meer dan 30 jaar op grote schaal wordt gebruikt aan boord van schepen, waar de hoeveelheid voorradig water noodzakelijkerwijs beperkt is. Toegepast op de bouw kan dit een bijkomende stap betekenen naar een architectuur met een lage impact op het milieu, door middel van een aanzienlijke waterbesparing en het wegnemen van de belangrijkste bron van vervuiling van stedelijk afvalwater.

Types waterbesparende toiletten

Toiletten met spoeling met dubbele toets hebben ofwel:

  • een capaciteit van 3 tot 6 liter water
  • een capaciteit van 2 tot 4 liter water

image1

Toiletten met onderdruk gebruiken een vacuüm als energie voor de afzuiging en verbruiken slechts 1,2 liter water per spoeling

Gesloten systeem met vacuümtoiletten, eventueel verzamelbakken voor grijs water, een buizennet onder vacuüm en een groep voor de productie van het vacuüm, met of zonder opvangtank

image2

bijgewerkt op 17/12/2015

Code n° : G_WAT02 - Thema's : Water - Andere thema's : Onderhoud - Gerelateerde project components : Drinkbaar water | Regenwater | Afvalwater