image_test

Case studie | Woonhuis in Ottignies

Woonhuis in Ottignies

© Leefmilieu Brussel)

Het project woonhuis in Ottignies bestaat uit de afbraak van een bijgebouw en een broodoven om de plaatsing van een regenwatertank mogelijk te maken. In de loop van het project werd bijzondere aandacht besteed aan het hergebruik van materialen.
Gezinsrijwoning Demonteren - Afbraak

Gegevens van het project

  • Adres: Ottignies
  • Bestemming: Gezinsrijwoning
  • Type werken: Afbraak - demonteren
  • Bouwheer: Dhr. en mevr. Debruyne-Paternostre
  • Architect: Miguel Paternostre
  • Aanneming afbraak: FT Construct

Hergebruik van bouwmateriaal

Een gedeelte van het afgebroken materiaal werd aan particulieren weggegeven of verkocht aan ondernemingen gespecialiseerd in materiaalrecuperatie :

  • keukenuitrusting (meubel en kookfornuis) ;
  • PVC-raam met dubbel glas ;
  • glaswolplaten, stenen, deuren, pannen...

?Nouveau document?

?Nouveau document?

?Nouveau document?

(Bron: Leefmilieu Brussel)

De bouwheer verlangde dat de aannemer het afval ter plaatse zou sorteren en dat een attest van de afvoer ervan naar een erkend verwerkingscentrum werd voorgelegd.

Hij behield een aantal elementen om die ter plaatse te hergebruiken : oude tegels verwerkt in een nieuwe keuken, stenen om bepaalde muren op te hogen, hout voor het tuinhuis...

Meer weten

Meer informatie over hergebruik van bouwmateriaal binnen het Huizen in Ottignies-project (en de ontwerp stappen) is beschikbaar via deze link

➩ Dossier | Hergebruik-hertoepassing van bouwmateriaal

Ontwerp stap n°6: Oplevering van de werken

bijgewerkt op 15/06/2017