WEL03_top

Dossier | Zorgen voor visueel comfort dankzij natuurlijk licht

Zorgen voor visueel comfort dankzij natuurlijk licht

De inval van natuurlijk licht optimaliseren, om het energieverbruik in verband met de verlichting en het welzijn van de gebruikers te beperken.

De Gids Duurzame Gebouwen stelt het volgende stappenplan voor om het visueel comfort met behulp van natuurlijk licht te garanderen:

  • De verlichtingsbehoeften bepalen naargelang het gebruik van de lokalen
  • De architectuur van het gebouw zo ontwerpen dat er zoveel mogelijk natuurlijke lichtval is en zorgen dat die zo goed mogelijk in het gebouw verspreid wordt
  • Zich tegen het natuurlijk licht beschermen door voor zonneweringen te kiezen en deze op een geschikte plaats aan te brengen
  • Als er onvoldoende natuurlijk licht is, moet men dit aanvullen met kunstmatige verlichting die het energieverbruik tot een minimum herleidt (zie het dossier Optimaal gebruik van kunstlicht)

➩ Uitdagingen

bijgewerkt op 01/01/2013

Code n° : G_WEL03 - Thema's : Welzijn, comfort & gezondheid - Gerelateerde project components : Buitenschrijnwerk | Zonnefilters | Verlichting