Nieuws

03/06: Integratie van hout in grootschalige projecten

17/05/2022
Wanneer Vrijdag 3 juni 2022, 9u–16u45 (dag in auditorium + bezoek) Programma Ondanks de vele antwoorden die hout biedt op de uitdagingen van duurzame gebouwen, wordt hout nog steeds zelden geïntegreerd in grootschalige projecten. Hoe kunnen de belemmeringen voor het gebruik ervan worden weggenomen
Lees het artikel

05/05/2022 : Mobiliteit en duurzame gebouwen

21/03/2022
Context van de opleidingscyclus Mobiliteit is ontegenzeggelijk een belangrijke hefboom om steden duurzamer en inclusiever te maken. Deze opleiding focust op de uitdagingen op het niveau van het gebouw: Hoe alternatieven stimuleren, bevorderen en veiligstellen voor het individuele gemotoriseerde
Lees het artikel

Blank platform

07/02/2022
Blank is een platform voor jonge en dynamische professionelen in de Brusselse bouwsector met een focus op duurzaam bouwen.
Lees het artikel

Akoestik: ontwerp en realisatie - dringende inschrijving

22/12/2021
Doelstelling van de opleidingscyclusDeze opleidingsmodule heeft tot doel vakmensen uit de bouwsector in staat te stellen de inzet op het vlak van geluidshinder in het Brussels Gewest beter af te bakenen en de acties ter beperking van de gevolgen voor het comfort en de gezondheid te kennen, door bij
Lees het artikel