Terug naar

Aandachtpunten voor het bereiken van een hoog aanpassingsvermogen

Bij het ontwerp is het essentieel om na te gaan of deze verschillende aspecten in aanmerking zijn genomen om een goede demonteerbaarheid of toekomstige functionele verandering mogelijk te maken.

Fundering

 • Voorzie een verticale uitbreiding van het gebouw
 • Voorzie isolatievoegen om ongelijkmatige inklinking te voorkomen

Structuur

 • Verkies kolommen/balken boven dragende muren
 • Concentreer de vaste elementen op één plaats (centrale kern)
 • Zorg voor een hoog draagvermogen van de onderste verdiepingen (voor een verticale uitbreiding)
 • Voorzie hoge plafondhoogtes (vooral op de lagere verdiepingen)
 • Kies voor eenvoudige en heldere structuren
 • Gebruik een standaard structureel raster
 • Maximaliseer de draagwijdtes
 • Geef de voorkeur aan demonteerbare, standaard en geprefabriceerde modules.

Bouwschil

 • Voorzie een onafhankelijkheid tussen bouwschil en structuur (vrije plattegrond).
 • Laat toegang voor toekomstige onderdelen (grootte van de openingen, enz.)
 • Standaardiseer de gevelelementen zoveel mogelijk (uitwisselbaarheid van de elementen)
 • Voorzie functionele lagen onafhankelijk van de bouwschil

Technisch

 • Geef, indien mogelijk, de voorkeur aan een hybride HVAC-systeem, met een evenwicht tussen gecentraliseerde en gedecentraliseerde elementen.
  Het systeem moet veranderingen kunnen opvangen (bv. van een stookolieketel naar een warmtepomp gaan). Het moet mogelijk zijn dit te doen zonder alle leidingen of radiatoren te veranderen (aanpasbaarheid aan de verschillende warmteproductiesystemen, innovatieve technologieën, enz.).
 • Denk aan de evolutie van de technieken (kokers, enz.).
 • Denk aan de toegankelijkheid van de technieken.

Binnenruimtes

 • Voorzie mogelijke uitbreidingen en pas de bovenstaande punten dienovereenkomstig aan (technieken, bouwschil, structuur)
 • Ga voor flexibele inrichtingen (positionering van de scheidingswanden, enz.)
 • Zorg voor multifunctionele ruimtes
 • Moedig het gebruik aan van elementen die gedemonteerd en hergebruikt kunnen worden.
 • Bied oppervlakken en hoogtes aan die boven de wettelijke minimumwaarden liggen met het oog op flexibiliteit in de toekomst
 • Kies voor lichte en demonteerbare scheidingswanden.

Uitvoering

 • Geef de voorkeur aan droge assemblages (vermijd zoveel mogelijk beton, dekvloeren, spray, PUR enz.)
 • Kies het liefst voor mechanische assemblages
 • Ga voor lichte elementen
 • Standaardiseer alle details die mogelijk zijn met het oog op een groter hergebruik.
 • Voorgemonteerde oplossingen
 • Voorzie een sequentiëring van de demontagewerken

Menselijke aspecten

 • Zorg voor een maximum aan opleiding en informatie voor alle stakeholders zodat ze de gevolgde aanpak begrijpen.
 • Integreer de werklast en persoonlijke veiligheid.

Uiteraard moeten al deze punten worden afgewogen tegen alle andere aspecten van het project.

Bron: WTBC

Laatste herziening op 16/03/2023