Terug naar

Begrippen en indicatoren

Begrippen

Indicatoren

Over het hele project, omvat een effectieve inachtneming van de levenscycli van het gebouw en de materialen de volgende zaken:

  • de verbouwings- en aanpassingsmogelijkheden van het gebouw;
  • het potentieel voor hergebruik van de bouwsystemen, -producten en -materialen;
  • het tot een minimum beperken van de kosten en de afvalstoffen die gegenereerd worden om deze veranderingen door te voeren;
  • het aandeel van gerecycleerde of hergebruikte materialen in het project in verhouding tot het volume of de totale kosten van de materialen;
  • het aandeel van biogebaseerde en recycleerbare materialen in het project in verhouding tot het volume of de totale kosten van de materialen.
  • De milieueffecten van de gekozen materialen in het project gedurende hun gehele levenscyclus. De milieueffecten kunnen worden geëvalueerd met het TOTEM-instrument, waarbij ze worden uitgedrukt in totale milieukosten (€/m²).
Laatste herziening op 11/06/2020