Terug naar

Doelstellingen

Een globale benadering van het ontwerp houdt rekening met de doelstellingen van de levenscyclus van een gebouw, de onderdelen en de materialen ervan:

Minimum ★

 • Op gebouwniveau:

  • De bouwkundige principes, de positie van de kernen (de meest vaste elementen) en de afmetingen van het gebouw en de ruimtes zo ontwerpen dat een verandering van gebruik en/of functie mogelijk is die geen aanpassing en/of afbraak vereist. 
  • De verwachte evoluties van het gebouw bespreken met de bouwheer; Zich niet beperken tot het bespreken van de huidige behoeften, maar de bouwheer aanmoedigen om te anticiperen op een toekomstige situatie. Zo kan men toekomstige functionele en technische evoluties voorzien en de structuur overeenkomstig ontwerpen.
 • Op onderdeel- en materiaalniveau:

  • De elementen en assemblages zo ontwerpen dat het gebouw kan worden gedemonteerd in afzonderlijke lagen en in schone fracties, waardoor een hoogwaardige materiaalrecyclage mogelijk is.
  • Een vlotte toegang mogelijk maken voor onderhoud (van de technieken, enz.) en tegelijkertijd de productie van afval beperken.
  • Voorzien in de follow-up van het beheer van het afval van de bouwplaats door sortering en ontsluiting via de valorisatiecircuits.

Aangeraden ★★

 • Op gebouwniveau:

  • De wanden zo ontwerpen dat ze gemakkelijk kunnen worden verplaatst en aangepast aan de verschillende soorten gebruik en functies van het gebouw.
  • De technieken en hun positionering ontwerpen met het oog op een gemakkelijkere aanpassing en transformatie van het gebouw.
 • Op onderdeel- en materiaalniveau:

  • De elementen en assemblages zo ontwerpen dat het gebouw kan worden gedemonteerd in onderdelen en materialen die in situ of ex-situ kunnen worden hergebruikt.
  • Van in de ontwerpfase anticiperen, op de deconstructieprocessen van de wanden en onderdelen en het potentieel tot hergebruik ervan.
  • De theorie van de lagen respecteren door rekening te houden met de verschillende levensduren van materialen en producten.
  • De voorkeur geven aan het gebruik van teruggewonnen, gerecycleerde en/of recycleerbare materialen. Zorgen voor de follow-up van de afspraken die met de bedrijven en stakeholders over het bouwproject zijn gemaakt. De werknemers informeren over de doelstellingen en de specifieke kenmerken van de uitvoering, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan omkeerbare uitvoeringen.
  • Materialen kiezen die het milieu zo min mogelijk belasten en zich bij deze keuze laten leiden door een levenscyclusanalyse.

   Zie de tool TOTEM.

Optimum ★★★

 • Op gebouwniveau:

  • Voorzien in uitbreidingsmogelijkheden en de structuur, technische kokers en openingen dienovereenkomstig plannen;
  • Anticiperen op de evolutie van de wijk;
  • Zorgen voor demonteerbare, standaard en geprefabriceerde modules;
 • Op onderdeel- en materiaalniveau:

  • De elementen zo ontwerpen dat ze niet alleen direct kunnen worden hergebruikt, maar ook gemakkelijk kunnen worden geherfabriceerd en aangepast aan nieuwe functionele en technische behoeften;
  • Naast omkeerbare assemblages en het gebruik van teruggewonnen, gerecycleerde en/of recycleerbare materialen, het gebruik aanmoedigen van biogebaseerde materialen die een minimale behandeling vereisen en producten uit hernieuwbare of volledig recycleerbare bronnen (bv. stro).

   Zie de tool TOTEM.

  • Het liefst kiezen voor lokale materialen;
  • Voor elk van de materialen en onderdelen van de constructie, de gezondheidsrisico's identificeren.

   Zie Voorziening polluenten van de binnenlucht

Bijgewerkt op 11/06/2020