Terug naar

Gegevensbeheer

De actoren zorgen ervoor dat er informatie over de toegepaste elementen beschikbaar is. Idealiter wordt deze informatie opgenomen in het postinterventiedossier (PID). *** lien vers dispo *** Alle informatie voor een demontagehergebruik of recyclage is op die manier gegroepeerd en beschikbaar voor de bewoner of de eigenaar (materiaalpaspoort, PID, BIM, enz.)

Gegevensbeheer: BIM (Building Information Modeling)

Het toepassingsgebied van BIM is groot. Het is een werkmethode die kan worden gebruikt vanaf de ontwerpfase van een project tot aan de afbraak van het gebouw. We kunnen het gebruiken om:

  • Een gebouw te ontwerpen;
  • gegevens te verzamelen;
  • gegevens te genereren;
  • gegevens te analyseren en controleren;
  • gegevens te communiceren.

Een van de principes van een circulaire economie is om gebouwen te beschouwen als opslag van materialen. BIM kan alle gegevens met betrekking tot het gebouw centraliseren in een 3D-model, waardoor elk element kan worden geïdentificeerd en opgevolgd, en men een globaal overzicht heeft van de staat van de bebouwde voorraad.

Het is zeer belangrijk om de informatie in het materiaalpaspoort bij te werken om te garanderen dat de in het 3D-model gecodeerde informatie accuraat is.

Voor meer informatie: Voorziening | BIM

Materiaalpaspoort

Voor meer informatie over het materiaalpaspoort: Link naar voorziening | materiaalpaspoort

Laatste herziening op 11/06/2020