Terug naar

Omkeerbaar ontwerpen

Omkeerbaar ontwerpen is een ontwerp- en bouwstrategie die gericht is op het realiseren van gebouwen waarvan de onderdelen materiaalkringlopen volgen die aanpassingen aan het gebouw vergemakkelijken en tegemoetkomen aan de veranderende behoeften van de gebruikers. De gebouwen zijn zo ontworpen dat ze meerdere functies kunnen vervullen, verschillende soorten gebruikers kunnen herbergen en gemakkelijk kunnen worden ontmanteld. Dat alles zonder verlies van waarde en kwaliteit, zonder schade te veroorzaken of bouwafval te genereren.

Door de nadruk te leggen op de capaciteit van gebouwen en de terugkeer naar een eerdere staat van de onderdelen ervan, streeft deze strategie naar een hoger rendement van de grondstoffen.

Ze omvat een ruimtelijke dimensie, waarin het gebouw doeltreffend kan worden getransformeerd, aangepast, onderhouden of gerenoveerd, evenals een technische dimensie, waarin de bouwonderdelen kunnen worden gedemonteerd en hergebruikt of gedeconstrueerd en gerecycleerd of biologisch worden afgebroken.

Te volgen stappen bij het ontwerpen van omkeerbare gebouwen

  1. Ontwerpmethode en scenario's ;
  2. Denk aan de ruimtelijke omkeerbaarheid ;
  3. Dank aan de technische omkeerbaarheid ;
  4. Denk aan de keuze van de gebruikte materialen ;
  5. Gegevens en instrumenten ;
  6. Checklist.
Technische en ruimtelijke omkeerbaarheidBron: E. Durmisevic © Leefmilieu Brussel
Bijgewerkt op 16/03/2023