Terug naar

Ontwerpmethode en scenario's

Kies voor een geïntegreerde ontwerpmethode

Het proces van geïntegreerd ontwerpen is een ontwerpmethode die bestaat uit het samenbrengen van alle stakeholders vanaf het begin van het project, in tegenstelling tot het traditionele ontwerpproces, waarbij de stakeholders op een sequentiële manier worden betrokken.

Schetsen van de mogelijke scenario's

Functionele evolutie

Een conceptuele aanpak, gebaseerd op gebruiksscenario's die reeds bij de definitie van het architecturale programma  en de eerste schetsen van het project rekening houden met toekomstige functies en/of gebruiksmogelijkheden, biedt een enorme meerwaarde. Hierdoor kunnen gebouwen in de toekomst gemakkelijk worden getransformeerd, zonder dat er te ingrijpende verbouwingen nodig zijn.

De toekomst is moeilijk te voorspellen. Daarom is het belangrijk om tijdens de uitwerking van een bouwproject een breed scala van perspectieven open te houden. Dat kan gebeuren via de planning van mogelijke scenario's. Als het ontwerp inspeelt op verschillende toekomstige richtingen, is het waarschijnlijk dat het ook zal inspelen op de werkelijke toekomstige behoeften.

Voorbeeld van integratie van een gebouw in de menselijke cycli

Geboorte van een eerste kind Geboorte van een tweede kind De kinderen verlaten het huis Verlies van mobiliteit

Denk van bij het ontwerp van het gebouw aan de veiligheid van eventuele kinderen.

Voorzie in de mogelijkheid om beschermde buitenspeelplaatsen in te richten.

Behoefte aan een nieuwe kamer

Creëer een akoestisch efficiënte lichte scheidingswand, zodat later opnieuw een grote ruimte kan worden gevormd

Voorzie de eventuele inrichting van een aparte ingang en de mogelijkheid om het huis op te splitsen in woningen.

Zorg ervoor dat de begane grond toegankelijk is voor personen met beperkte mobiliteit

Voorzie een hypothetische plaats voor een lift in een geheel van woningen

Technologische en esthetische evolutie

Voorbeeld van de integratie van een gebouw in de sociale cycli

Evolutie van de decoratieve smaak Verandering van commerciële identiteit Reorganisatie van het werk Technische evolutie
Gebruik materialen en bekleding die gemakkelijk kunnen worden aangepast aan de veranderende mode. Bevorder de demonteerbaarheid en een hoog percentage recycleerbare elementen in de elementen van de merkidentiteit. Ontwerp  demonteerbaar-kantoorscheidingswanden van recycleerbare of herbruikbare materialen.

Zorg voor een gemakkelijke toegang tot de technische kokers zonder telkens de wanden te moeten doorboren

Zorg voor lege kokers of grotere technische ruimtes.

Laatste herziening op 16/03/2023