Terug naar

Opslag- en sorteerlokalen voor bouwafval

In elk gebouw moeten opslaglokalen worden voorzien voor gesorteerd afval. Deze lokalen moeten worden gedimensioneerd volgens de functie van het gebouw en de ophaalfrequentie. Er moeten meerdere elementen worden voorzien van bij het ontwerp van het project: een onderhoudsvriendelijke vloer, een waterkraan en een vloersifon, permanente natuurlijke verluchting, een goede verlichting en een scheiding met de leefruimte.

De opslag kan naargelang de behoeften gedecentraliseerd of gecentraliseerd zijn

  • Gedecentraliseerde of individuele opslag: het afval wordt in intermediaire containers gesorteerd (bijvoorbeeld zakken of bakken voor specifiek afval, enz.) tot ze gevuld zijn om de verplaatsingen in het gebouw te rationaliseren.
  • Gecentraliseerde of gezamenlijke opslag: laatste opslag in containers (bijvoorbeeld: afvalbakken, vaten, enz.) vóór verwijdering buiten het perceel of recyclage in situ.

Locatie

In de nabijheid van de zones waar het afval van elke functionele entiteit van het gebouw wordt geproduceerd (in elk appartement, kantoor, bedrijf, winkel).

Voor woningen

In eengezinswoningen wordt de opslag in een technisch lokaal, een berghok, of in een hoek van de garage gecentraliseerd.

In kleine collectieve woongebouwen (4-6 woningen), is een individueel afvalbeheer het meest realistisch. Het afval wordt in een opslagruimte binnen de woning of in de directe nabijheid ervan gedecentraliseerd (vb.: kelder, berghok, ...).

te halen afval wordt door de bewoners op straat gezet en het andere afval wordt naar een recyclagebedrijf gebracht.

In grotere collectieve woongebouwen (7 tot 10 woningen) waar een persoon verantwoordelijk is voor het onderhoud van het gebouw (vb.: conciërge, eigenaar, ...), kan een gemeenschappelijk (gecentraliseerd) opslaglokaal worden overwogen. Dit lokaal kan zich binnen of in de directe omgeving van het gebouw bevinden (afhankelijk van de context). Toch is het praktisch om per appartement een apart klein lokaal te voorzien.

De verantwoordelijke persoon zet het wekelijks op te halen afval in afvalbakken op straat. Het andere afval wordt individueel naar een recyclagebedrijf gebracht of men kan het recyclagebedrijf om een collectieve ophaling verzoeken.

Locatie van de gemeenschappelijke opslagruimtes:

het gebouw of buiten op het perceel, in de directe omgeving van het gebouw, dicht bij de openbare weg. De buitenlokalen moeten bij voorkeur voor het publiek gesloten zijn (uitsluitend toegankelijk voor de verantwoordelijke persoon en de ophaaldienst) om sluikstorten van grofvuil te voorkomen. Men kan zijn afvalzak via een luik in de afvalbak deponeren.

Open buitenlokaal in Molenbeek

Gesloten buitenlokaal in Malmö

Afvalluik (schematische doorsnede)

Afvalluik

©ADEME

Op het gebruikelijke parcours van de bewoners (vb.: op de benedenverdieping, dicht bij de hal) aan elke ingang van het gebouw.

(Ter herinnering, stortkokers zijn bij ordonnantie van 14 juni 2001 verboden.)

Voor kantoren

In kantoren wordt het onderhoud intern of door een schoonmaakbedrijf uitgevoerd. In beide gevallen moet een technisch lokaal (uitgerust met een kast, een waterkraan en een haspel) voor het materieel, de schoonmaakmiddelen en de opslag en sortering van het afval beschikbaar zijn.

Aangezien de sortering in het kantoor gebeurt, moeten de sorteercontainers voor de verschillende afvalfracties gemakkelijk herkenbaar zijn.

Het opslaglokaal van het afval moet zich dicht bij de ingang van het gebouw of het contactpunt van de ophaaldienst bevinden. In dit lokaal moet men tussen elke inzameling de verschillende afvalfracties kunnen opslaan. De ophaalfrequentie wordt contractueel bepaald.

Activiteiten onderworpen aan een milieuvergunning

Voor elke bedrijfssector onderworpen aan een milieuvergunning, zijn de locatie en de uitrusting van het opslaglokaal gereglementeerd. De opslaglokalen of -ruimten moeten dus aan de aard van de afvalproductie en -sortering zijn aangepast.

Dimensionering

De opslaglokalen (individueel of gemeenschappelijk) moeten voldoende ruimte bieden voor de plaatsing en de hantering van de containers (zakken, afvalbakken, ...) voor verplichte sortering (wit, geel, blauw).

Individuele opslaglokalen

Minimaal 0,5 tot 1 m².

Individueel lokaal dat eveneens als berghok of kelder kan dienen

(Bron: ADEME)

Gemeenschappelijke binnen- en buitenlokalen

Minimale breedte van 1,60 m en lengte volgens behoefte.

  • 5,5 m² + (0,14 m² x het aantal bewoners) indien minder dan 50 bewoners.
  • 8m² + (0,09 m² x het aantal bewoners) vanaf 50 bewoners.

Deze lokalen of ruimten moeten aan de afmetingen van de afvalbakken aangepast zijn, niet om hun plaatsing maar wel om hun gebruik toe te laten. Wanneer de afvalbak op zijn plaats staat moeten de gebruikers er vlot bij kunnen en gemakkelijk openen.

Binnenlokaal

Buitenlokaal

(Bron: Leefmilieu Brussel)

Voorzieningen

  • onderhoudsvriendelijk, niet-poreus, bestand tegen het rollen van de afvalbakken, bij voorkeur een tegelvloer
  • Uitrusting: Een waterkraan en een vloersifon voor het onderhoud van het lokaal en de afvalbakken
  • Visueel comfort: een goede verlichting (minstens 100 lux)
  • Permanente natuurlijke verluchting van het lokaal
  • Inrichting: scheid de zone voor sorteerafval van de zone voor restafval.
  • van afval- en spoelwater mogelijk langs vloerkolk.
Bijgewerkt op 01/06/2016