Terug naar

De optimale productie- en opslagwijze voor verwarming en sanitair warm water kiezen

Het rendement van verwarmingsinstallaties en installaties voor de productie van sanitair warm water verhogen en hun primair energieverbruik en uitstoot van polluenten zoveel mogelijk beperken.

De Gids Duurzame Gebouwen stelt het volgende stappenplan voor om de productie en opslag voor de verwarming en het sanitair warm water te optimaliseren:

  • De behoeften inzake verwarming en sanitair warm water bepalen en zoveel mogelijk beperken
  • Het productie- en opslagsysteem kiezen en dimensioneren
  • Het distributienet bepalen, de eindunits dimensioneren en een efficiënte regeling mogelijk maken.

Deze stappen worden opgenomen in een globale strategie die het globaal rendement van de verwarmingsinstallatie en van de installatie van het sanitair warm water beoogt te optimaliseren

Laatste herziening op 01/01/2013