Overstromingen aanpakken

Door de toegenomen betonnering van de Brusselse bodem kan het regenwater bij stortbuien niet meer goed insijpelen. Gelukkig blijft het Brussels Gewest meestal gespaard van rampzalige wateroverlast. Toch zorgen hevig onweer en stevige regenbuien nog al te vaak voor heel wat schade en overlast. Regen kunnen we niet tegenhouden. Maar als overheden, instellingen, verenigingen, bedrijven en particulieren de handen in elkaar slaan, kunnen we wel proberen de schade door overstromingen te voorkomen of te beperken.

Deze dossier wil alle burgers, of ze nu in Brussel wonen of werken, informeren om bij een overstromingsrisico correct te handelen. Ook de juiste handelingen bij eventuele rampen komen aan bod.

Dit dossier is gebaseerd op 2 brochures: 

Bijgewerkt op 01/01/2013