Pomp

De aftappunten kunnen op verschillende manieren van regenwater worden voorzien. Welke de meest geschikte methode is, hangt enerzijds af van hoeveel water moet worden verdeeld en waarnaartoe, en anderzijds van de ligging van de punten ten opzichte van de tank. Hier bespreken we vooral systemen met elektrische pompen, maar er komen ook alternatieven aan bod, zoals handpompen of zwaartekrachtsystemen.

Welk type elektrische pomp moeten we kiezen?

Elektrische pompen zuigen het water in de tank aan en sturen het onder druk via de leidingen naar de aftappunten. We kunnen ze onderverdelen in twee grote groepen, namelijk centrifugaalpompen en verdringerpompen. Centrifugaalpompen worden het meest gebruikt omdat ze de volgende voordelen hebben:

 • Compact, eenvoudige constructie zonder klep of ventiel
 • Gebruiksvriendelijk
 • Goedkoop
 • Goed rendement
 • Regelmatig debiet en stil
 • Wanneer de afvoerleiding verstopt geraakt, is dat niet schadelijk voor de pomp en zal de installatie niet barsten.

Verder kunnen we de pompen onderverdelen in enkeltraps- en meertrapspompen.

Enkeltrapspompen hebben weinig onderdelen en zijn daarom minder kwetsbaar. Het nadeel is dat ze meer lawaai maken. Ze vergen meer motorvermogen en de druk daalt snel wanneer het debiet toeneemt.

Meertrapspompen vergen minder motorvermogen, zijn stiller en voeren het water steeds met voldoende druk aan. Omdat ze meer onderdelen hebben dan enkeltrapspompen, zijn ze echter kwetsbaarder.

Welke verschillende soorten elektrische pompen bestaan er?

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de meest gangbare pompen:

Verschillende soorten van elektrische pompen

Beschrijving Toepassing/beoordeling
Bron: Grundfos

Directe pomp

 • Deze pompen houden de afvoerleiding onder constante druk. Via een elektronisch sturingssysteem reageren ze telkens wanneer water wordt afgetapt, omdat de druk dan onder de inschakeldrempel zakt.
 • Richtprijs: 500 tot 1000 euros
 • Goedkoop en betrouwbaar;
 • Stille werking (meertrapspomp);
 • Intern beveiligingssysteem tegen drooglopen;
 • Schakelt in bij elk gebruik, ook wanneer slechts een kleine hoeveelheid water wordt afgetapt. Dit verhoogt het elektriciteitsverbruik en verkort de levensduur;
 • Opvoerhoogte meestal beperkt tot maximaal 7 m.
Bron: Wilo

Hydrofoorgroep

 • Een hydrofoorgroep is de combinatie van een centrifugaalpomp en een drukvat met membraan. De pomp vult het drukvat met water, waardoor de lucht in het vat wordt samengedrukt. Wanneer er water wordt afgetapt, neemt het luchtvolume toe en daalt de druk. De pomp schakelt in wanneer de druk onder een bepaalde instelbare waarde zakt.
 • Richtprijs: 1000 tot 1500 euros
 • Duurder dan directe systemen;
 • Stille werking (meertrapspomp);
 • Er kunnen bacteriën groeien op het membraan van het drukvat;
 • Dankzij het drukvat schakelt de pomp minder vaak in en daalt het elektriciteitsverbruik;
 • Geen beveiliging tegen drooglopen;
 • Opvoerhoogte meestal beperkt tot maximaal 7 m.
Bron: Neptune

Dompelpomp

 • Dit soort pomp wordt direct in de tank geplaatst.
 • Richtprijs: 500 tot 1000 euros
 • Bespaart ruimte omdat de pomp op de putbodem staat;
 • Stil;
 • Biedt een oplossing wanneer de opvoerhoogte te groot is;
 • Dekt lange afstanden tussen de watertank en de aftappunten;
 • Gevoelig voor onzuiverheden.

Met welke kenmerken moeten we rekening houden wanneer we een elektrische pomp kiezen?

Een pomp wordt gekenmerkt door een curve met de volgende twee variabelen:

 • Debiet

  • Het vereiste debiet Q [m³/u], afhankelijk van het aantal gelijktijdig te voeden aftappunten.
  • In een eengezinswoning met vier gezinsleden wordt 1 tot 2 m³/u voorzien voor het gewone huishoudelijke verbruik (toilet, wasmachine, schoonmaak enz.) en 2 tot 3 m³/u als bovendien de tuin gesproeid moet worden.
  • In kantoorgebouwen moet een nauwkeurigere berekening worden gedaan op basis van het aantal aftappunten dat is aangesloten op het regenwater (meestal toiletten). Daarop wordt een gelijktijdigheidscoëfficiënt toegepast. Er bestaat helaas geen standaardmethode voor deze berekening.
 • Totale manometrische opvoerhoogte

  • De totale manometrische opvoerhoogte TMO, uitgedrukt in meter waterkolom [mwk], is het drukverschil van de vloeistof die door de pomp moet.
  • De totale manometrische opvoerhoogte kan bij benadering worden berekend met de volgende formule:

   TMO = H ge + (0,2 x L) + 10

   • H ge = de geodetische opvoerhoogte of het hoogteverschil tussen het waterpeil in de tank en het hoogste aftappunt [m];
   • 0,2 = de waarde bij benadering voor de weerstand van het toevoernet met bochten, kranen, kleppen enz.
   • L = de totale lengte van de aanzuig- en toevoerleidingen [m];
   • 10 = de hoogte van de waterkolom die overeenkomt met de minimale verplichte druk (1 bar) aan het verst verwijderde aftappunt.

Wat gebeurt er bij een tekort aan regenwater?

Er mag in geen geval een fysieke verbinding zijn tussen het openbare leidingwaternet en het regenwaternet. Er zijn twee gevallen:

 • Pomp zonder automatische omschakeling op leidingwater:

  • handmatige vulling van de tank voorzien;
  • extra aansluiting op het leidingwater voorzien aan de recuperatietank.
 • Pomp met automatische omschakeling op leidingwater:

  • de tank wordt aangevuld met leidingwater. Wanneer het waterpeil zakt, zorgt een vlotterkraan ervoor dat er leidingwater binnenkomt. De werking is te vergelijken met de spoelinrichting van een toilet.
  • In meergezinswoningen of kantoorgebouwen kunnen twee pompen in serie worden geplaatst, om het rendement te verbeteren en een ononderbroken watertoevoer te garanderen wanneer een van de pompen moet worden onderhouden of gerepareerd.
  • Belgaqua publiceert elk jaar een lijst van conforme, goedgekeurde toestellen voor automatische omschakeling.
  • Voor woningen is de richtprijs 1500 tot 2500 euro excl. btw.

Systeem met automatische omschakeling op leidingwater

Voor woningen

Bron: Wilo

Meergezinswoningen/kantoorgebouwen

Bron: Dab Pumps

Andere aandachtspunten

 • Drukvat : een drukvat beperkt het aantal keren dat de pomp inschakelt en verlaagt zo het elektriciteitsverbruik. De pomp gaat bovendien langer mee.
 • Zelfaanzuigende pomp:  de pomp vult automatisch de wateraanzuigslang en voert de lucht af. Een niet-zelfaanzuigende pomp moet worden opgegoten. Met andere woorden, hij moet tijdens de inbedrijfstelling meerdere malen handmatig met water worden gevuld.
 • Materialen : kies een pomp met corrosiebestendige onderdelen (pomphuis van rvs).
 • Drukverlies : vermijd elementen tussen de tank en de pomp die drukverlies kunnen veroorzaken, zoals bochten, fijnmazige filters enz.
 • Filtering : het water dat naar de pomp gaat, moet zo goed mogelijk gefilterd zijn, om schade aan de pomp te voorkomen. Gebruik daarvoor filter- en bezinkvoorzieningen stroomopwaarts van de pomp:

 • Akoestiek: zie ook de akoestische voorziening voor technische installaties.

  • Installeer de pomp op voldoende afstand van de rustige ruimtes (slaapkamers, werkplaats enz.);
  • Geef de voorkeur aan een meertrapspomp;
  • Plaats de pomp op een trillingdempende voet;
  • Gebruik flexibele aansluitingen, zodat de trillingen niet worden doorgegeven via de leidingen.

Welke alternatieven bestaan er voor elektrische pompen?

De meest gangbare distributiemethode is de elektrische pomp, omdat deze het best geschikt is voor de verschillende gebruikelijke sanitaire toepassingen. Voor educatieve projecten op scholen of in moestuinen kan een alternatieve distributiemethode evenwel interessant zijn.

Distributie met een handpomp

De onderstaande tabel bespreekt de twee soorten handpomp en de aanzuigslang.

Alternatieven voor elektrische pompen

© Bernard Boccara

Zuigpomp

 • Moet dicht bij de tank staan
 • Geschikt voor buiten (gietijzer)
 • Handmatige bediening
 • Maximumdebiet: 1200 l/u
 • Maximale opvoerhoogte: 6 tot 7 m
 • Richtprijs: 70 tot 100 eur excl. btw
Bron: Grillot

Zuig-perspomp

 • Moet dicht bij de tank staan
 • Geschikt voor buiten (gietijzer)
 • Handmatige bediening
 • Debiet van 1200 tot 1800 l/u
 • Maximale opvoerhoogte: +/-8 m
 • Pershoogte: +/-6 m
 • Omdat de pomp onder druk staat, is het mogelijk een aftappunt te voeden dat ver weg of boven de pomp ligt.
 • Droog zelfaanzuigend
 • Richtprijs: 120 tot 200 eur excl. btw
Bron: Mac Allister

Aanzuigkit

 • Slang om de handpomp aan te sluiten op een put, boorgat of tank.
 • Richtprijs: 50 tot 100 eur excl. btw

Distributie door zwaartekracht

Bron: Plubo

Voor deze oplossing moet de tank hoger gelegen zijn dan het aftappunt.

 • Bovengrondse tank in een woning:

  • om een toiletspoeling of dienstkraan van regenwater te voorzien;
  • de gebouwstructuur moet bestand zijn tegen het gewicht van de tank;
  • de tank moet op een koele en donkere plaats staan om algengroei te voorkomen.
 • Regenton:

  • uitgerust met een kraan om water af te tappen voor de tuin of de schoonmaak.
  • In het voorziening "recuperatietank" staat meer uitleg over deze soorten tanks.

Meer weten

In de Gids

Bibliografie

Bijgewerkt op 09/05/2018