Terug naar

Radiatoren

Radiatoren zijn de meest courante emissiesystemen voor het verwarmen van een ruimte. Concreet bestaan er twee types: elektrische radiatoren en waterradiatoren (waarbij het warme water geproduceerd wordt door een verwarmingsketel).

Welke types radiatoren zijn er?

Concreet bestaan er twee types: elektrische radiatoren en waterradiatoren (waarbij het warme water geproduceerd wordt door een verwarmingsketel). Hun emissierendement schommelt tussen 95 en 98%.

Elektrische radiatoren:

  • Omdat ze een weinig efficiënte primaire energiebron benutten en duur zijn, komen deze radiatoren veel minder vaak voor en worden ze enkel aanbevolen voor lokalen die maar zelden en periodiek gebruikt worden.

Waterradiatoren:

  • Ribbenradiatoren met meerdere panelen en ribbenrijen (type T11, 21, 22, 33) zijn de meest gangbare radiatoren op de markt.
  • Afhankelijk van hun ontwerp geven ze 60% van hun warmte via convectie en 40% via straling af.

Welke zijn de voor- en nadelen van de verschillende types radiatoren?

  Voordelen Nadelen

 Elektrische radiatoren:

image2 (Bron: électricité et énergie )
Ze zijn niet aangesloten op een verwarmingsketel: ze werken autonoom en reactief

Ze maken gebruik van een weinig efficiënte primaire energiebron (elektriciteit)

Hoge werkingskost

Waterradiatoren

image3 (Bron: abchauffageconfort )

Verschillende types waterradiatoren met ribbenrijen

image3 (Bron: abchauffageconfort )

Ze zijn verbonden met een efficiënter verwarmingssysteem qua primaire energie dan de elektrische radiatoren

Ze hebben een lagere werkingskost

Ze zijn duurder in aankoop

Er moet een netwerk voor de distributie van warm water voor voorzien worden. De waterradiatoren geven een deel van hun warmte via straling af, wat het comfort vergroot, maar de reactiviteit verkleint

Waar een radiator plaatsen?

  • Plaats geen radiator voor ramen , omdat dit voor aanzienlijke warmteverliezen zal zorgen.
  • Geef de voorkeur aan een plaats waar de lucht kan circuleren (door bv. de radiator niet op locaties te installeren, waar er meubilair kan komen).
  • Voorzie een bepaalde bevestigingshoogte waardoor voor een isolatie van de vloer langs boven gezorgd kan worden.

Welke parameters beïnvloeden de dimensionering van een radiator?

Tot voor kort was het de gewoonte om verwarmings- en emissiesystemen te overdimensioneren. Voor een optimaal comfort en een efficiënt werkende installatie is het echter belangrijk om toe te zien op een correcte dimensionering van de radiator:

  • door vertrek per vertrek de verwarmingsbehoeften na te gaan;
  • door het watertemperatuurregime van het verwarmingscircuit te bepalen.
    Om de energieprestatie van het verwarmingssysteem te verbeteren, zal in dit opzicht de voorkeur uitgaan naar het lage-temperatuurregime.

Hoe een radiator kiezen?

Een radiator wordt gekozen op basis van tabellen van fabrikanten door rekening te houden met zowel het vermogen als het temperatuurregime van de installatie en het type radiator . Wanneer de gegevens van de fabrikant aangemerkt zijn als schattingen, zal er gekozen worden voor de radiator waarvan het emissievermogen iets groter is dan het voor het vertrek berekende thermische vermogen.

Hoe het vermogen van een bestaande radiator evalueren?

Bij een renovatie kan het nuttig zijn om het vermogen van een bestaande radiator te bepalen, kwestie van deze eventueel te vervangen of aan te vullen met een nieuw lichaam. Dat vermogen hangt af van het type radiator en zijn afmetingen.

Om het te berekenen, kunt u de op de website van Energie+ ter beschikking gestelde tool gebruiken: Het nominaal vermogen van geïnstalleerde radiatoren ramen.

Hoe radiatoren regelen?

Voor de radiatoren die deel uitmaken van kleine systemen vormen geautomatiseerde (thermostatische) kranen (type elektromagnetische kleppen) de meest doeltreffende oplossing. Bij grotere systemen (langere circuits, groot aantal lichamen) is de plaatsing van 2-weg kleppen die per zone aangestuurd worden door thermostaten de meest zuinige oplossing om het vereiste comfort te bereiken.

Welk onderhoud moet er voor een radiator voorzien worden?

Het kan nuttig zijn om de lucht af te laten van de radiatoren, wanneer gebruikers in de winter over een gebrek aan thermisch comfort klagen en/of wanneer de radiatoren geluid beginnen te maken. De lucht die er in dat geval in de radiatoren gevangen zit, kan hun vermogen dan ook met tot wel 70% doen afnemen en zulke geluiden veroorzaken. Bovendien moet in een dergelijke situatie tevens de reden nagegaan worden waarom er precies lucht in het netwerk gekomen is, door te controleren of er misschien ergens een lek is of door bij automatische ontluchters hun staat en plaats te verifiëren.

Voorbeeld

Laten we het voorbeeld nemen van een radiator van 2000 W met regime 90/70°C in een bestaande installatie waarvan de verwarmingsketel vervangen wordt door een condensatieketel.

Om te beginnen is het interessant om na te gaan of de warmtebehoeften van het vertrek wel overeenstemmen met deze 2000 W. Het kan immers best zijn dat de radiator vroeger overgedimensioneerd werd en dat het vertrek intussen een thermische renovatie ondergaan heeft. In dat geval kan de bestaande radiator misschien wel volstaan om aan de behoeften van het vertrek tegemoet te komen, ook al heeft die dan een kleiner vermogen van 1000 W (conform het nieuwe temperatuurregime 60/40°C). De radiator zal bijgevolg niet vervangen worden.

Mocht na deze stap echter blijken dat de behoeften van het vertrek wel 2000 W vereisen, dan zal diezelfde radiator die maar 1000 W biedt met een regime van 60/40°C, aangevuld moeten worden met een radiator die voor het bijkomende vermogen van 1000 W kan instaan, of zal de radiator vervangen moeten worden door een nieuwe radiator van 2000 W.

Meer weten

In de Gids

Voor meer informatie over alternatieve lichamen verwijzen we naar de volgende voorzieningen:

*** Lien à ajouter: Verwarming/koeling door ingeblazen lucht ***

Voor een onderlinge vergelijking van de lichamen, zie de menu's:

Voor de verschillende stappen in het ontwerp van een verwarmingsinstallatie zie het dossier:

Andere publicaties van Leefmilieu Brussel

Websites

Bibliografie

Laatste herziening op 13/12/2016