Ontwerpen

Identificatie van de behoeften en bepaling van de afmetingen van de parkings

Een eerste stap bestaat erin om op de juiste manier de afmetingen te bepalen van het parkeeraanbod. Bij die bepaling van de afmetingen moet er rekening worden gehouden met een aantal factoren:

 • de identificatie van de parkeerbehoeften die de bewoners en/of de activiteit(en) van de toekomstige gebouwen met zich meebrengen;
 • de wettelijke normen, die worden gespecificeerd op de pagina Reglementaire basis;
 • verschillende mogelijkheden die het mogelijk maken om de parkeerbehoefte te verkleinen vanuit duurzaam oogpunt, met name het rekening houden met de mobiliteitsprofielen, de mogelijkheid om het gebruik van het parkeeraanbod gemeenschappelijk te maken, enz.

  Deze voorzieningen worden gespecificeerd in de voorziening | Bepaling van de afmetingen van de parkings.

Keuze en inplanting van de parking

De keuze van het type en van de inplanting van de parking hangt af van verschillende criteria (economische criteria, architecturale criteria ...) waarin ook de gespecificeerde Elementen voor een duurzame keuze zullen worden opgenomen.

De ontwerper zal er altijd op toezien dat de in de GSV bepaalde technische normen worden nageleefd, namelijk voor de woningen:

 • de inplanting van de parkeerplaatsen buiten de openbare weg, op het terrein waarop het project betrekking heeft;
 • de verplichte overdekking van de parkeerplaatsen (wanneer de plaatselijke omstandigheden dat mogelijk maken, kunnen er toch niet-overdekte parkeerplaatsen worden toegestaan in de bebouwde zone, raadpleeg hiervoor de wetgeving);
 • de helling aan de uitgang van de parkings mag een maximale hellingsgraad van 4 % mag hebben voor de eerste vijf meter vanaf de gelijkloop.

En voor elk type constructie:

 • het verbod op blinde benedenverdiepingen, dat wil zeggen benedenverdiepingen met minder dan 20 % openingen (muuropeningen, toegangen);
 • de verplichting om in de zones met koeren en tuinen een doorlatende zone te bewaren die gelijk is aan minstens 50 % van de oppervlakte. Deze doorlatende oppervlakte bevindt zich in volle grond en is beplant;
 • het verbod om te parkeren op de inspringstroken (zone tussen de gelijkloop en de bouwlijn).

De menselijke en fysieke omgeving van de parking moet door de ontwerper goed worden begrepen (zie voorziening Duurzame aanleg van parkings), om de verschillende in het kader van dit dossier gespecificeerde voorzieningen efficiënt te kunnen plaatsen.

Dat kan betrekking hebben op het volgende:

 • de fysieke omgeving: over een goede kennis beschikken van de omgeving van het terrein (flora, fauna, hydrologie, enz.) maakt het mogelijk om voorzieningen met betrekking tot de duurzame aanleg van de parkings efficiënt te implementeren.
 • de stadsomgeving: over de keuze van de locatie van een gebouw moet worden nagedacht rekening houdend met de stadsomgeving. Het openbaarvervoeraanbod rond het perceel is vanzelfsprekend van doorslaggevend belang. Het is dit aanbod dat het mogelijk zal maken om het autogebruik te verminderen, door een geloofwaardig, praktisch en efficiënt alternatief aan te bieden. Het vermijdt ook dat de gebruikers de gevangene zijn van slechts één vervoermiddel. Raadpleeg daaromtrent het dossier Actieve vervoerswijzen bevorderen.

Sensibilisering en voorlichting

Het is van fundamenteel belang om de burgers te sensibiliseren voor duurzame mobiliteit, om de in het mobiliteitsgedrag verwachte veranderingen aan te moedigen en te begeleiden.

 • De gebruikers kunnen worden gesensibiliseerd door de invoering van een participatie- en/of overlegsysteem van bij het begin van de ontwerpfase.
 • Om de zachte mobiliteit te stimuleren, zal er voor de gebruikers van het gebouw een sensibiliseringsactie op poten gezet worden. In kader van de bedrijfsvervoerplannen moet u minstens één maal per jaar een sensibiliseringsactie op poten zetten ter bevordering van de alternatieven van de wagen.

  Meer informatie op Leefmilieu Brussel.

 • Er zullen specifieke acties op het gebied van carpooling worden ondernomen, met name bij de bedrijven: sensibiliseringscampagne of campagne voor interne promotie, invoering van specifieke intranetplatformen ...
Bijgewerkt op 07/12/2020