Overzicht van de voorzieningen

De benadering van dit dossier leidt in de praktijk tot de toepassing van verscheidene voorzieningen. Deze voorzieningen zijn de verschillende concrete oplossingen waarmee men de duurzaamheid van het project kan verbeteren.

  • © JayMantri / Pixabay.com

  • Bepaling van de afmetingen van de parkings
  • Beschrijving

   • Bij de bepaling van de afmetingen van de parkings moet rekening worden gehouden met verschillende mogelijkheden (rekening houden met mobiliteitsprofielen, mogelijkheden tot gezamenlijk gebruik van de plaatsen ...).

   Aandachtpunten

   • Deze mogelijkheden maken het mogelijk om niet systematisch één parkeerplaats per gebruiker te voorzien.
  • © Epitavi / Shutterstock.com

  • Duurzame aanleg van parkings
  • Beschrijving

   Aandachtpunten

   Verschillende aandachtspunten tijdens het architecturale ontwerp van de parking maken het mogelijk om de duurzaamheid ervan te garanderen:

   • op het gebied van ondoorlatendheid en waterbehandeling;
   • beplanting en biodiversiteit;
   • energiebeheer;
   • aanleg van de toegangen, paden en verkeerszones binnen de parking;
   • verlichting;
   • veiligheid;
   • toegankelijkheid, met name voor personen met beperkte mobiliteit.
  • © GlennV / Shutterstock.com

  • Oplaadpunten voor elektrische voertuigen
  • Beschrijving

   • Bij de aanleg van de parkings moet worden rekening gehouden met de elektromobiliteit , aan de hand van specifieke uitrustingen voor elektrische voertuigen.

   Aandachtpunten

   • Verschillende producten en diensten op de markt, die in volle ontwikkeling is; frequente ontwikkelingen.
Bijgewerkt op 07/12/2020