Meer weten

In de Gids

Herwaardering van het water:

Waterbesparing en beheer van afvalwater:

Waterbesparing op de bouwplaats:

 • Tijdens de constructie van het gebouw kan men op de bouwplaats een beleid voor rationeel watergebruik toepassen

 • Zo kan men de tank met hemelwater voor de behoeften van de bouw ook gebruiken om de machines af te wassen en voor het onderhoud. De planning van dit type van werken kan dus zeer belangrijk blijken.

Waterbesparing en energiebesparing:

Websites

Bibliografie

 • IEB (Inter-Environnement Bruxelles - 2007), Aménager votre habitation pour mieux préserver le 'patrimoine-eau' de la Région.
 • BELGAQUA, Technische voorschriften binneninstallaties, Brussel, 2010
 • Leefmilieu Brussel (december 2005), Gids voor het energetisch en duurzaam ontwerpen van gebouwen voor collectieve huisvesting.
 • CEMAGREF & ENGEES (2006), Burkardt D., Etude des systèmes décentralisés d'assainissement, critères caractérisant les toilettes écologiques, Straatsburg, Frankrijk.
 • WTCB, De Cuyper K. (maart 2007), Duurzaam waterbebeer, in WTCB-contact nr. 13 –
 • DE CUYPER K. (zomer 1998), Rationeel gebruik van drinkwater, Concrete acties voor een duurzame bouw, in WTCB magazine.
 • HENNICO E., La gestion de l'eau en milieu urbain? De l'idée à la pratique, scriptie ISA St-Luc Brussel,
 • International Hydrlogical Programme UNESCO/IHP & Deutsche Gesellschäft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) Gmbh (2006), Capacity building for Ecological Sanitation, concepts for ecologically sustainable sanitation in formal and continuing education, Paris, France.
 • OFFICE FÉDÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT, DES FORÊTS ET DU PAYSAGE (2002), Analyse du cycle d'approvisionnement en eau et récupération d'eau de pluie.
 • ORZAGH J. (1998), Pluvalor et Traiselect, Introduction à la gestion écologique de l'eau à la maison, Mons
 • REGION WALLONNE (2009), Méthodologie RELOSO – renouveau des logements sociaux, MATRIciel / Architecture et Climat – UCL.
 • REGION WALLONNE (2010), Guide PME – Guide de conception des bâtiments en Zones d'Activités Économiques dans le cadre du développement durable, MATRIciel / Architecture et Climat – UCL.
 • WWF-België (mei 2002), Water voor morgen; een gids voor verantwoord watergebruik.
Bijgewerkt op 27/09/2016