Overzicht van de voorzieningen

De benadering van deze dossier leidt in de praktijk tot de toepassing van verscheidene voorzieningen. Deze voorzieningen zijn de verschillende concrete oplossingen waarmee men de duurzaamheid van het project kan verbeteren.

  • © photopixel / Shutterstock.com

  • Kraanwerk en accessoires
  • Beschrijving

   Mengkranen

   • Thermostatische mengkraan : een druk op de knop stopt het water tijdelijk voor het inzepen. Na het inzepen is weer water op dezelfde temperatuur verkrijgbaar.
   • Mengkraan (koud water in de middenpositie) : de "normale" positie van de mengkraan geeft koud water. Om warm water te krijgen, moet men volledig naar links draaien.

   Automatische kranen

   • Met mechanische vertraging : bij voorkeur met een stopknop om de kraan te sluiten voor de vertraging afgelopen is
   • Met infrarood aanwezigheidsdetectie : ofwel met vertraging, ofwel (te verkiezen) met afsluiting wanneer geen aanwezigheid wordt gedetecteerd
   • Op het stroomnet aangesloten modellen: te verkiezen, om te voorkomen dat de stop niet werkt omdat de batterijen uitgeput zijn, en om de productie van afval te beperken

   Dynamische debietbegrenzer

   • Metalen ring + straalbreker die men op de uitloop van de kraan of voor de douchekop aanbrengt.
   • Zorgt voor een constant debiet, ook als de toevoerdruk schommelt. Het mengen van lucht met water vrijwaart het comfort terwijl het waterverbruik wordt beperkt

   Debietbegrenzer met stop

   • Een weerstandpunt beperkt het debiet tot 50% van het maximum, namelijk 6 liter/minuut.
   • Daarnaast maximaal debiet voor het vullen van emmers of een badkuip, of om een hogere druk voor de douchekop te krijgen.

   Spaardouchekoppen

   • De spaardouchekoppen maken het mogelijk om een debiet tussen 6 en 9 l/min te bereiken. Er bestaan diverse procedés om het debiet te verminderen.

  • © Rasulov / Shutterstock.com

  • Waterbesparende toiletten
  • Beschrijving

   • Spoeling met dubbele toets 3-6 liter : maakt de keuze van de juiste hoeveelheid voor het spoelen mogelijk (kleine spoeling 3 liter, grote spoeling 6 liter).
   • Bediening met onderbrekingstoets : een tweede druk op de toets stopt de spoeling, of een kantelende toets (fijnere regeling). Maakt het mogelijk de hoeveelheid water bij elke spoelbeurt aan te passen. De maximale hoeveelheid moet beperkt zijn tot 6 liter om verspilling te voorkomen.
   • Spoeling met dubbele toets 2-4 liter : een volledige spoeling verbruikt slechts 4 liter, een spoeling voor urine slechts 2 liter.
   • Toilet met onderdruk: het volume van de spoeling kan tot een minimum worden beperkt. Kan worden gebruikt voor het gescheiden hergebruik van geconcentreerd restwater dat men een anaerobe gisting laat ondergaan (productie van biogas)
  • © Take Photo / Shutterstock.com

  • Urinoirs
  • Beschrijving

   • Urinoirs met laag debiet : van 1 liter tot maximaal 6 liter regelbare spoeling (ingesteld op een maximaal debiet van 3 liter tijdens het gebruik).
   • Waterloze urinoirs : ze hebben geen leiding voor de watertoevoer nodig, alleen de afvoerleiding die bij het onderhoud worden gebruikt.
  • toekomstige ontwikkeling  

  • Drukbegrenzer of -regelaar
  • Beschrijving

   • Keuze van een gecentraliseerde of gedecentraliseerde begrenzing, overdruk op het net voorkomen: optimale druk op de verschillende aftappunten, de op het laatste aftappunt beschikbare druk verifiëren,
   • Gecentraliseerde drukbegrenzer (als de stroomopwaartse druk > 3 bar);
   • Gedecentraliseerde drukbegrenzers in de nabijheid van de aftappunten.
  • toekomstige ontwikkeling  

  • Détection de fuite & suivi des consommations
  • Beschrijving

   • Suivre les consommations d'eau : équipements permettant des relevés réguliers (manuel ou via une GTC). Choix de la localisation des compteurs d'eau ;
   • Localiser rapidement les fuites sur le réseau (variations minimes de débits, de pression) ;
   • Placer des équipements permettant de couper l'eau en cas de fuites même minimes
   • Une fuite peut représenter 15 à 35 m³ /an pour un goutte à goutte
  • toekomstige ontwikkeling  

  • Waterbesparend gedrag
  • Beschrijving

   • Keuze tussen douche en bad : een bad verbruikt tweemaal meer water.
   • Waterbesparende elektrische toestellen: men vindt de zuinigste uitrustingen op de site topten. Ze maken een niet te verwaarlozen water- en energiebesparing mogelijk.
   • Besproeiing van de omgeving : de noodzaak om planten buiten het gebouw wel of niet te besproeien (keuze van inheemse planten) en de technische keuze van de installatie (druppelsgewijs) kunnen het verbruik van deze post aanzienlijk beïnvloeden
   • Spoeltafel met twee wasbakken : de verdubbeling van de wasbakken in de keuken (een voor het afwassen, een voor het spoelen) beperkt het verbruik van drinkwater en van energie voor de verwarming van het water.
   • Drinkfonteintjes : rechtstreeks aangesloten op het toevoernet, leveren de gebruikers doorlopend vers water, zonder verspilling.
  • toekomstige ontwikkeling  

  • Recyclage van grijs water
  • Beschrijving

   • Installatie voor de zuivering en recyclage van grijs water (licht vervuild water van wastafels en douches). De zuivering gebeurt door middel van een biologische behandeling (oxygenatie) en/of filtering door membranen
   • Installatie voor de zuivering van ruw afvalwater , waswater wassen van voertuigen, water van fabricageprocessen, met het oog op hergebruik in dezelfde toepassingen: recyclagelus (WCWC)
  • toekomstige ontwikkeling  

  • Droog toilet
  • Beschrijving

   • Werkt zonder water; Produceert compost van hoge kwaliteit, dankzij de vermenging met koolstofmateriaal (houtspaanders, zaagsel). De resten worden opgevangen in een emmer onder het toilet en overgebracht naar een compostbak, om de behandeling voor de valorisatie te voltooien.
Bijgewerkt op 09/06/2020