Terug naar

Recyclage van materialen en afval, zo mogelijk in situ

Oplossingen voor de valorisatie van verschillende soorten afval afkomstig van bouw- en renovatiewerken, teneinde het storten van afval zoveel mogelijk te verminderen.

De Gids Duurzame Gebouwen stelt de volgende demarche voor om het hergebruik van werfafval aan te moedigen :

  • De nuttige aanwending van afval integreren in alle etappes van het project, van bij het ontwerp
  • De inventaris van het afval per type en graad van gevaarlijkheid opmaken
  • Het potentieel bepalen van de nuttige aanwending van de materialen en voor elk van hen bepalen welke circuits moeten worden gevolgd
  • Kennis nemen van de essentiële criteria die bij het denkwerk in rekening moeten worden genomen
Bijgewerkt op 01/01/2013