Isolatie

Strategie

Het project betreft een grondige renovatie. Vorr deze renovatie waren werken nodig aan alle verlieswanden van het gebouw:

  • Isolatie aan de binnenzijde van de voorgevel
  • Isolatie aan de buitenzijde van de achtergevel
  • Isolatie van de gemene muren
  • Reconstructie van het bijgebouw en het ingangsportaal met een geïsoleerd houten geraamte om een reeks koudebruggen weg te werken

Er werd continu aandacht besteed aan het gebruik van duurzame materialen (gelabeld hout, natuurlijke binnenafwerkingen ...).

Waarom dit type voorziening (toepassing van de beslissingsboom)?

De keuze voor isolatie aan de binnenzijde voor deze gevel werd bepaald door de noodzaak om de gelijkloop met de aanpalende huizen te bewaren. Door zijn configuratie was er voor de muur, in vol metselwerk van anderhalve baksteen, die sterk is blootgesteld aan regen (want naar het zuidwesten gericht), een aanvullend onderzoek nodig (zie Het gedrag van de wand begrijpen) om de onzekerheden weg te nemen met betrekking tot het hygrometrische gedrag van de aan de binnenzijde geïsoleerde wand. Dat onderzoek werd uitgevoerd met behulp van het computerprogramma WUFI® PRO.

Te delen ervaringen (isolatie van binnen)

Tijdens de ontwerpfase

  • Onderzoek naar het hygrothermische gedrag van de aan de binnenzijde geïsoleerde wand via dynamische simulaties

Voorbeeld van resultaten van het dynamische onderzoek van de wand

(Bron: Ecorce)

De voorgevel van het huis werd geïsoleerd met behulp van het type isolatiemateriaal aan de binnenzijde dat in een structuur wordt geplaatst. Die structuur bestaat uit houten profielen om de impact van de bouwknopen te beperken, maar ook om het gebruik van een isolatiemateriaal in bulk (cellulose) mogelijk te maken.

De klassieke samenstelling isolatiemateriaal in cellulose / dampremmend membraan / binnenafwerking kon niet worden uitgevoerd gezien de verplichting om de structuur stijver te maken door middel van een OSB-plaat of een bebording (besproken met de stabiliteitsingenieur Benoît Meersseman, JZH & Partners).

Er werden verschillende varianten gesimuleerd in Wufi (OSB, OSB + dampremmend membraan, bebording + dampremmend membraan, opengewerkte bebording + dampremmend membraan). De variant OSB + dampremmend membraan werd afgewezen, want uit de simulatie bleek dat de vochtigheidsgraad in de wand na verloop van tijd toenam. De efficiëntste variant wat de uitvoering betreft, namelijk de bevestiging van een OSB-plaat van 15 mm om de structuur stijver te maken, werd weerhouden dankzij de simulatie van verspreiding van waterdamp in de wand.

  • Behandeling van de bouwknopen die zijn toe te schrijven aan de installatie van de ramen in de wand

Er werd bijzondere aandacht besteed aan de plaatsing van de ramen in de pas geïsoleerde wand: plaatsing in de continuïteit van het isolatiemateriaal, uitsprong van het isolatiemateriaal op het raam en zelfstandige bevestiging van de rolluikkast.

Installatie van de ramen in de geïsoleerde wand – doorsnede, bovenaanzicht en illustratie

(Bron: Olivier Alexandre)

Tijdens de uitvoering (= opvolging van de werken)

Om problemen ter hoogte van de in de gevel ingebouwde vloerribben te vermijden, werden deze laatste afgezaagd en werd een nieuwe ondersteunende structuur gecreëerd. Die structuur bestaat uit een opnieuw samengestelde balk (of een geïsoleerde kokerbalk) die de stijfheid garandeert van het houten geraamte ter hoogte van de aansluiting van de vloeren, zowel op de eerste als de tweede verdieping.

Afzaging van de koppen van de vloerribben en plaatsing van de opnieuw samengestelde balk

(Bron: Olivier Alexandre)

Om na te gaan of de cellulose correct en in een voldoende hoeveelheid werd ingeblazen, werd er een test uitgevoerd die erin bestond een staal uit een reeds geïsoleerde muur te nemen. Zo kon de dichtheid van de ingeblazen materie worden bepaald door een weging van het staal en worden gevalideerd via een vergelijking met de uitvoeringsgegevens van de fabrikant (die meting is noodzakelijk om zich te vergewissen van de goede aanbrenging van de cellulose!).

Kernmonsterneming om de dichtheid van het materiaal te controleren

(Bron: Olivier Alexandre)

Foto's

De onderstaande foto's illustreren enkele fasen van de werken die betrekking hebben op de isolatie aan de binnenzijde.

Plaatsing van de eerste houten I-profielen en van de geïsoleerde kokerbalk

(Bron: Olivier Alexandre)

Isolerende houtvezellaag achter de houten structuur (gemene muren) en plaatsing van het continue dampremmende membraan op het houten geraamte van diezelfde wand

(Bron: Olivier Alexandre)

Plaatsing van het raamwerk en de OSB-lijst ervan (om de realisatie van de luchtdichtheid te vergemakkelijken) in het houten geraamte

(Bron: Olivier Alexandre)

Plaatsing van de uitsprong van het isolatiemateriaal in houtvezel (vóór bepleistering)

(Bron: Olivier Alexandre)

Kosten en premies

De renovatie van het gebouw heeft ongeveer 1.240 euro / m² gekost.

De 'voorbeeldgebouw'-subsidies bedroegen 100 euro / m².

Meer weten

Meer informatie over het probleem van isolatie kunt u vinden op de volgende link:

> Dossier | Transmissieverliezen beperken

Bijgewerkt op 15/06/2017