Restauratie van het bestaande raam

Het is niet altijd nodig om een raamkozijn te vervangen. Aan de hand van een checklist kunnen de zwakke punten van het bestaande raamkozijn worden geïdentificeerd, en kunnen meerdere maatregelen worden overwogen om de prestaties van het geheel te verbeteren: herstel van de dichtingsvoeg, reparatie van gaten en scheuren ... Allemaal ingrepen die het mogelijk maken om het thermische comfort en de akoestiek van het raamkozijn te verbeteren.

Bovendien zijn deze voorafgaande restauratiewerken van het raam een eerste fase in de verbetering van de prestaties van het raam.

Andere voorzieningen maken het mogelijk om verder te gaan in de verbetering van een bestaand raamkozijn

Toepassingsgebieden

Checklist met de aandachtspunten voor de verschillende onderdelen van het raam:

 • Controleer de vastmetseling op het metselwerk
 • Controleer de stabiliteit van het geheel
 • Controleer de staat van de vaste onderdelen (kozijnen): zwellingen, vervorming, verf binnen/buiten,...
 • Controleer de staat van de vleugels: zwellingen, vervorming, verf binnen/buiten,...
 • Controleer de staat van de waterslag/neuzen
 • Controleer de staat van het beslag: grepen, hangelementen, paumellen, spanjolet,...
 • Controleer de staat van de beglazing (textuur, type beglazing,...)
 • Controleer de staat van de kitten voor de plaatsing van de beglazing
 • Controleer de staat van het tablet (hout, marmer, plafonnering,...)
 • Controleer de staat van de dagopening (hout/lijstwerk, plafonnering,...)

Deze checklist leidt tot diverse ingrepen die moeten worden overwogen voor het raam (demontage, restauratie, vervanging, afwerkingen,...):

 • demontage van het geheel
 • demontage van de vleugels
 • demontage van de kitten en van de beglazing
 • demontage van het beslag
 • restauratie van de vleugels: schoonmaken, afschuren, schilderen, demontage van verroeste haken en schroeven, vervanging van sommige stukken (neus, onderregel,...), uitdieping van de sponning, wegnemen en terug opvullen,...
 • restauratie van de vaste onderdelen ter plaatse: schoonmaken, afschuren, verstevigen van sommige assemblages, wegnemen en terug opvullen, schilderen,...
 • controle van de afwateringstuitjes (+ aanpassing indien nodig)
 • plaatsing van een nieuwe beglazing
 • aanbrengen van nieuwe kitten
 • inwerking van dichtingsvoegen
 • vervanging van beschadigde elementen door elementen van dezelfde houtsoort (bv. vervanging van beschadigde waterslagen, deze zijn heel vaak het meest beschadigd);
 • restauratie van het beslag: schoonmaken, behandelen
 • hernieuwing van het beslag
 • restauratie van het tablet
 • hernieuwing van het tablet
 • hernieuwing van de afwerking van het kader van de dagopening
 • vervanging van de beschadigde dorpels (zwaarste ingreep);

Specifieke uitvoering

Houten schrijnwerk is gemakkelijker te herstellen dan bijvoorbeeld stalen, aluminium of pvc schrijnwerk.

Herstelling van de dichtheid

In de bestaande profielen moeten dichtingsvoegen ingewerkt worden, ter aanvulling van de invoeging van een nieuwe beglazing, van een tweede binnenraam,... Deze voegen zullen worden geplaatst ter hoogte van de verbinding tussen vleugel en kozijn en net voor de inkeping aan de binnenzijde.

Het type dichting dat de voorkeur verdient, bestaat uit een niet-gelijmde, gekerfde voeg. Deze heeft een langere levensduur en kan gemakkelijk worden vervangen. Over de hele omtrek van het raam wordt een gleuf gemaakt, waar vervolgens de voegen zullen worden ingewerkt. Doordat de dichting mechanisch wordt geplaatst, is ze in geval van slijtage gemakkelijk te vervangen (geen lijm, geen nagels).

Er zal geen voeg worden aangebracht ter hoogte van de wolvenbek, want dit type invoeging kent een beperkte levensduur: ten gevolge van de zware belasting vervormt en scheurt de voeg uiteindelijk, waardoor ze haar rol niet meer kan vervullen. Bovendien is bij dichtheidstests op dit raam vastgesteld dat de voornaamste lekken niet ter hoogte van de wolvenbek, maar in de buitenhoeken van de vleugels optraden.

Kit

Om de gleuven en de voegen af te sluiten, is kit nodig. De levensduur van glazenmakerskit is beperkt. Daarom wordt deze vandaag niet vaak meer gebruikt. Deze kit droogt snel uit en verbrokkelt. Moderne kitten bevatten vaak weinig ecologische chemische stoffen of plastificeermiddelen. Kies bij voorkeur kitten zonder organische oplosmiddelen.

Stopping

Stoppingsproducten kunnen voor diverse doeleinden worden gebruikt: het opvullen van voegen, het herstellen van gaten en scheuren en het egaliseren van oneffenheden in het hout. Nadat ze hard zijn geworden, kan het oppervlak van deze producten als normaal hout worden bewerkt, m.a.w. vastgeschroefd of geschilderd.

Meer weten

Bibliographie

Bijgewerkt op 01/01/2013