Save the dates: Watermiddagen

Omdat u beter wilt begrijpen hoe belangrijk het is om regenwater "aan de bron" terug te winnen in alle stedelijke ontwikkelingen, zowel bebouwd als onbebouwd,
Omdat het uitwisselen en delen van ervaringen kan bijdragen tot het herstel van de functionaliteit van de natuurlijke watercyclus ter plaatse,
Omdat we dezelfde doelstellingen nastreven: helpen om afvloeiingswater en overstromingen te verminderen, koelte-eilanden te creëren tijdens hittegolven, het waterpeil en de biodiversiteit te behouden...

Kom en ontdek nieuwe inzichten, verrijk uw kennis, neem deel aan het debat en de volgende Watermiddagen-webinars.

Om het jaar 2023 goed te beginnen, kunnen we nu al de data en onderwerpen van de volgende 3 Watermiddagen aankondigen.

Wij wensen u prettige feestdagen en zien u graag terug in 2023!

Noteer dus alvast in uw agenda!

Dinsdag 14 februari 2023: Hergebruik van regenwater

​In welke waterbehoeften kan worden voorzien door regenwater? Hoeveel regenwater is er nodig?
Waarom is regelmatig hergebruik van regenwater noodzakelijk en interessant?
Hoe optimaliseer je terugwinning versus infiltratie?
Hoe kunnen we de extractiepunten optimaliseren?...

Dinsdag 11 april 2023: Lozing van regenwater op het rivierenstelsel

Is lozing van stormwater echt geïntegreerd beheer? Wat zijn de toegestane waterstromen? Wat zijn de aandachtspunten bij de uitvoering?

Maandag 19 juni 2023: Onderhoud van systemen voor regenwaterbeheer

Welk type onderhoud is vereist voor elk van de systemen?

Bijgewerkt op 22/12/2022