Terug naar

Schimmels door vochtige woonklimaat

Schimmelsporen zijn overal aanwezig in de buitenlucht, of dit nu door de werking van de natuur dan wel door menselijke activiteiten is, en een deel van deze sporen dringt de woningen binnen. Een woning met een hoge vochtigheidsgraad is een gunstige kweekbodem voor schimmelvorming op basis van deze vluchtige sporen. Deze bronnen van allergenen en toxines moeten worden voorkomen en behandeld.

Identiteitskaart

Een woning is een open omgeving waar de buitenlucht makkelijk kan binnendringen. Daarom wordt aanbevolen om de binnenlucht regelmatig te verversen door verse buitenlucht aan te leveren.

Deze voorzieningen is vereist om voldoende aanbreng van zuurstof te verzekeren en om onder meer de CO2 af te voeren die wij produceren door te ademen en om het overtollige vocht in de lucht af te voeren. Desondanks kan de buitenlucht een belangrijke haard zijn van schimmelsporen, of die nu van natuurlijke oorsprong zijn of afkomstig van allerhande menselijke activiteiten. De sporen die binnendringen in de woning gaan zich afzetten en ophopen op meubels, in hoeken en gaten en op textiel, zoals wol, tapijt en kussens. De toestand kan nog verergeren wanneer het gebouw vochtproblemen heeft. Dat zijn immers de ideale omstandigheden voor schimmels om volop te gaan woekeren. Er kunnen vochtvlekken voorkomen op muren, gipsplaten, vensterbanken, enz. Indien we niet snel optreden, kan de toestand zeer snel uit de hand lopen. In een besmette woning kunnen schimmels miljoenen sporen per kubieke meter lucht ontwikkelen. Deze sporen zijn niet zonder gevaar voor de gezondheid van de bewoners.

MoisissureSpec1
MoisissureSpec2
MoisissureSpec3
MoisissureSpec4

Bronnen van blootstelling

In een vochtig land zoals België komt schade als gevolg van insijpelend regenwater vaak voor. Een ander terugkerend fenomeen is opstijgend vocht, dat zijn oorsprong vindt onder aan de muren. Maar vocht heeft niet altijd een externe oorsprong. Wij produceren in de woning heel wat waterdamp bij het ademhalen, het douchen, het bereiden van eten, het drogen van wasgoed. Indien we niet opletten, kan de lucht in onze woning snel verzadigd raken van waterdamp. Dat heeft als gevolg dat stoffen, zoals overgordijnen, kleding, zetels, matrassen, enz. vochtig gaan raken... of dat er condensatie gaat optreden op alle te koude oppervlakken bij onvoldoende isolatie. Dat zijn de ideale omstandigheden voor schimmels om welig te tieren. Meer dan honderd soorten schimmels werden geïnventariseerd in vochtige woningen. De volgende schimmels zijn de meest voorkomende in de Brusselse woningen: de Cladosporium sphaerospermum, de Aspergillus versicolor, verscheidene soorten Penicillium en in mindere mate de Alternaria, de Chaetomium en de Stachybotrys.

Verborgen schimmels

Schimmels zijn vaak duidelijk zichtbaar, maar in andere gevallen kunnen ze ongemerkt binnendringen, onder meer na een overstroming of bij belangrijke waterschade. Ze kunnen gaan woekeren in verlaagde plafonds, lambriseringen, onder vast tapijt, achter behangpapier, enz. Slecht verluchte plaatsen zijn hun favoriete locaties. Keldermuren zijn de lievelingsplekken van de Aspergillus en de Penicillium.

Op bijzonder vochtige plekken en op een onderlaag van cellulose (papier) groeien sommige andere soorten, zoals de Stachybotrys chartarum.

Meubels, textiel...

Ook het meubilair kan aangetast worden, vaak wanneer het te dicht bij een vochtige muur staat. Matrassen, stoffen zetels, vast tapijt, kleding in kasten, overgordijnen, enz. zijn plekken die ook te kampen kunnen hebben met specifieke schimmels. Dit type van besmetting mag dan wel niet altijd zichtbaar zijn, de typische duffe geur die ze teweegbrengt, verraadt onmiddellijk de oorsprong ervan.

De gezondheidseffecten

Bij hun ontwikkeling produceren schimmels verscheidene vluchtige organische stoffen. Wanneer u een vochtig en beschimmeld gebouw binnenkomt, wordt u onmiddellijk die typische “aarde”geur gewaar, veroorzaakt door die soort van stoffen in de lucht. Ze gaan de slijmvliezen irriteren (neusverkoudheid, bindvliesontsteking aan de ogen). Schimmels ontwikkelen ook sporen, die bron zijn van allergenen, en toxines. Een lopende neus, irritatie aan de ogen, hoesten en zwaardere astma zijn de effecten die het inademen van deze schimmelsporen met zich brengen. Er is melding van hun irriterende invloed op de luchtwegen, hun rol bij de ontwikkeling van astma en het feit dat ze chronische infecties van de luchtwegen bevorderen. Mensen met allergieën, astmalijders, kinderen en bejaarden zijn de meest kwetsbare groepen.

Preventie en remediëring

Eerste stap: vocht!

Wanneer de vochtbron van buiten komt, dan dient u spleten te dichten, het dak te herstellen, opstijgend vocht te behandelen en koudebruggen op te lossen. Bij die herstellingen is het misschien nodig om een vakman uit de bouw in te schakelen.

Als het vocht van binnenin komt, controleer dan of er een dampkap aanwezig is in de keuken en of die goed werkt, of er een ventilator in de badkamer voorzien is, of de ruimte waar het wasgoed te drogen hangt goed verlucht is, enz.

Tweede stap: schimmels verwijderen

Nadat u de besmette elementen, zoals behangpapier of pleister, heeft verwijderd, zou het moeten volstaan om alles te reinigen met een vochtige doek en wat detergent. Op die manier werkt u het grootste deel van de schimmels afdoende weg. Opgelet, als de besmetting over meer dan 3 m² loopt, doet u beter een beroep op een gespecialiseerde firma. Zodra alles droog is, dient u een nieuw laagje verf aan te brengen op het gereinigde oppervlak om de overblijvende sporen die de schoonmaak hebben doorstaan, in de kiem te smoren.

Belangrijk

Wanneer de vochtproblemen opgelost zijn, vormen de overblijvende kiemen, of ze nu levend of dood zijn, een risico voor de gezondheid omwille van hun allergenen of toxines. Het gebruik van ontsmettende producten is dus niet nuttig en wordt zelfs afgeraden omwille van de soms schadelijke stoffen die ze bevatten. De gouden regel is verwijderen.

Wilt u meer informatie? Indoorpol : Saneringsprocedure

Download de brochure

➩ Overzicht van de voorzieningen

Bijgewerkt op 30/11/2016