Simulatie van de condensatierisico's

Strategie

De wanden van de gevel van het gebouw werden bestudeerd om de condensatierisico's van een isolatie van binnenuit te evalueren (stedenbouwkundig belang van de buitengevel). De simulaties gebeurden met de WUFI-software over een periode van 3 jaar.

Simulaties

Situatie voor de werken

Vóór de werken bestond de bestaande muur uitsluitend uit een laag gemetselde baksteen en een bepleistering aan de binnenkant.

De simulatie toont geen probleem met de bestaande situatie (het maximale vochtgehalte is ongeveer 0,7% voor de bepleistering en 0,1% voor het metselwerk). Het maximale vochtgehalte in de wand was iets minder dan 1kb/m² en de gemiddelde waarde was over de jaren stabiel en was ongeveer 0,65 kg/m². Het risico van condensatie is dus nul.

Vochtgehalte in de wand vóór de werken

©Vincent Kaisin

Geteste scenario's

Om de impact van de geplande werken te evalueren werden 3 scenario's gesimuleerd, met de plaatsing van een isolatie van binnenuit in houtvezel:

  • Plaatsing van een isolatie van 10 cm dik: het evenwichtsvochtgehalte is ongeveer 1.4 kg/m². De maximaal bereikte waarde is 1.7 kg/m².

  • Plaatsing van een isolatie van 16 cm dik: het evenwichtsvochtgehalte is ongeveer 1.8 kg/m². De maximaal bereikte waarde is 2.3 kg/m².

  • Toevoeging van slanke balken: de wand heeft een hoog vochtgehalte dat de eerste jaren sterk afneemt. Niettemin blijft het evenwichtsgehalte veel te hoog dan de voorgaande simulaties (11 kg/m²).

Vochtgehaltevan de wand na 16 cm isolatie

©Vincent Kaisin

Vochtgehalte van de wand na toevoeging van slanke balken

©Vincent Kaisin

Vochtgehalte van de as-built-wand

©Vincent Kaisin

Weerhouden oplossing voor de werken

De weerhouden oplossing is de implementatie van een laag van 10 cm isolatie op basis van houtvezels en een tweede pleisterlaag. Hoewel het vochtgehalte iets hoger is dan de initïele situatie, is dit scenario dat waarmee de laagste vochtgehalten in de wand kunnen worden bereikt, met de garantie dat er geen condensatie in de wand zal zijn. Bovendien blijft dit gehalte stabiel en neemt het in de loop van de jaren nog steeds licht af.

Conclusies

De simulaties van het vochtgehalte in de wanden maken het mogelijk om het condensatierisico te evalueren. Voor het project Sainte-Marie, is aangetoond dat het evenwichtsvochtgehalte verhoogde met de toenemende complexiteit van de wand. Kennis over het onderwerp en verificatie met aangepaste software wordt daarom sterk aanbevolen om condensatierisico's te voorkomen na de werken en het voordeel van het plaatsen van isolatie teniet te doen.

Meer weten

Link voor meer informatie over de problematiek van de verspreiding van waterdamp en isolatie vanaf de binnenkant:

Dossier | Zorgen voor ademhalingscomfort

Voorziening | Isolatie van een muur aan de binnenkant

Bijgewerkt op 15/06/2017