Terug naar

Ultralichte Alveolaire Structuren (SAUL)

SAUL
Ultralichte alveolaire structuren (SAUL) zijn speciale types opslagstructuren. Door hun celstructuur gemaakt van polymeermaterialen hebben ze binnenin hun cellen geen drainerende materialen nodig. Hierdoor kunnen ze vacuümindices tot 95% bereiken. Het combineren van deze structuren in modules maakt de opslag en infiltratie van afvloeiingswater mogelijk. Uit ervaring blijkt echter dat de efficiëntie in de loop van tijd soms afneemt als gevolg van verstopping. Aangezien het gaat om ondergrondse structuren die vrij moeilijk toegankelijk zijn, moet bij het ontwerp bijzondere zorg worden besteed aan het anticiperen op de werkingsomstandigheden (functies van de structuur over de volledige levensduur, belastingsniveau, enz.) en het onderhoud ervan.

Welke kenmerken hebben ultralichte alveolaire structuren?

SAUL’s functioneren op gelijkaardige wijze als opslagbedden (opslag en infiltratie van afvloeiingswater), maar verschillen daarvan op de volgende punten:

 • samengesteld door meerdere combineerbare parallellepipedumvormige modules;
 • gemaakt van polymeermaterialen (polypropyleen (PP), polyvinylchloride (PVC), hoge-dichtheid polyethyleen (HDPE), enz.);
 • vacuümindex tot 95%.

De belangrijkste voordelen van SAUL’s zijn:

 • een hoog vacuümpercentage (gemiddeld 90% en maximaal 95%), zodat er in vergelijking met korrelvormige structuren minder grondwerken nodig zijn voor eenzelfde opslagvolume;
 • dankzij het geringe gewicht en de vorm (waardoor de blokken met de hand verplaatsbaar zijn), zijn ze bijzonder geschikt voor ondergrondse constructies in krappe ruimtes;
 • bepaalde modellen zijn bereikbaar voor reiniging.

Er kunnen echter ook enkele nadelen worden genoemd over de SAUL’s:

 • ze bestaan uit thermoplastische materialen die uit petrochemische stoffen worden vervaardigd, zodat voor de productie ervan grijze energie nodig is;
 • de enige onderdelen die kunnen worden geïnspecteerd en gereinigd zijn de verspreidingskanalen, de afvoerkanalen en de eventuele injectie- en lozingsstructuren, waardoor potentiële problemen tijdens het gebruik moeilijk kunnen worden opgespoord.

[IMG]

Waar kunnen SAUL worden geïnstalleerd?

De SAUL worden doorgaans gebruikt onder wegen, maar kunnen ook in niet-berijdbare gebieden (groene ruimte, voetpaden, enz.) worden aangelegd op voorwaarde dat de bodem vlak is.

Er bestaan tientallen verschillende producten met variërende specifieke ontwerpen en dus een verscheidenheid van werking (met/zonder externe/interne diffusor, met/zonder spoelkanalen, enz.), uitvoering en onderhoudsmethoden. Deze karakteristieken dienen telkens in de context van het project bekeken te worden (aard van het project, gebruik van de oppervlakte, type gedraineerde oppervlakte, enz.).

SAUL hebben in wezen een bufferfunctie (tijdelijke opslag) en maken daarom op zichzelf geen zuivering van regenwater mogelijk. Indien de context van het project vereist dat een zuivering wordt voorzien, moeten stroomopwaarts van de SAUL specifieke aanvullende voorzieningen worden geïnstalleerd om bijvoorbeeld bezinking en/of filtratie te verzekeren.

[IMG]

Wat hebben SAUL gemeen met opslagbedden?

In de volgende links worden de overeenkomsten tussen SAUL en opslagbedden besproken:

 • aanvoerwijze naar SAUL (direct, indirect);
 • afvoerwijze van in SAUL opgeslagen water (infiltratie, drainage, gemengd);
 • ontwerpdetails voor bekledingen om over de SAUL te plaatsen.

 Opmerking: Onder wegen en opritten moeten SAUL bovendien:

  • omgeven zijn door geotextiel;
  • gecombineerd zijn met een dragende laag (ondergrond).
 • onderhoud van SAUL.

 

 

Bijgewerkt op 07/12/2022