Terug naar

Urinoirs

De plaatsing van wc's en urinoirs met waterbesparing maakt deel uit van een reeks maatregelen als antwoord op de noodzaak van duurzaam waterbeheer, gelet op de klimaatveranderingen en de bevolkingsgroei. Deze maatregel blijft de meest efficiënte om de milieu-impact van de waterconsumptie te verminderen, want niet alleen het waterverbruik daalt aan de bron maar ook het volume te zuiveren afvalwater neemt af.

Urinoirs met waterbesparing zijn onder te verdelen in urinoirs met laag debiet (spaarzame installaties met gewoon watergebruik) enwaterloze urinoirs (besturing door installaties die zuinig zijn met water). Deze laatste stellen meer eisen aan de ontwerpers en de gebruikers. De keuze voor deze installaties combineert een evenwaardig serviceniveau met waterbesparing in het gebouw.

Laatste herziening op 17/12/2015