Terug naar

Aanbevelingen

2.6.1. Debieten

2017
Wat de systemen A en C betreft, wordt aangeraden om het dubbele van de debietenmin van natuurlijke toevoer niet te overschrijden.

2.6.2. Natuurlijke luchttoevoer

2017

De onderstaande elementen zijn niet meer vereist voor de natuurlijke luchttoevoer (systeem A en C), maar worden nog altijd aanbevolen:

  • het binnendringen van hinderlijk gedierte voorkomen,
  • het binnendringen van regen voorkomen,
  • de natuurlijke luchttoevoeropeningen plaatsen op een hoogte van minstens 1,80 m boven het vloerniveau.

2.6.3. Intensieve ventilatie

2017
De intensieve ventilatie van de ruimten vormt geen na te leven eis meer, maar is nog steeds aanbevolen.

2.6.4. Combinatie van systemen

2017
Voor de Zwaar Gerenoveerde en Eenvoudig Gerenoveerde EPB-Wooneenheden is het aanbevolen om slechts één ventilatiesysteem te installeren.

2.6.5. Onderhoud

Het ventilatiesysteem moet zodanig ontworpen zijn dat het regelmatig en gemakkelijk onderhouden kan worden.

Laatste herziening op 05/10/2020