Terug naar

Berekening van het PEV van de EPN-eenheid

De EPB-software voert twee berekeningen uit:

  • Berekening van het PEV van de referentie-eenheid om de eis inzake PEVmax van de eenheid te bepalen.
  • Berekening van het PEV van de EPN-eenheid zoals ingevoerd door de EPB-adviseur.

De berekening van het PEV van de EPB-eenheid (en van de referentie-eenheid) wordt uitgevoerd met inachtneming van de specifieke kenmerken van elk van de erin opgenomen functies. Elke functie wordt gekenmerkt op basis van verschillende energetische kenmerken. In verband met deze functies zijn de EPN-eenheden onderverdeeld in functionele delen.

Voor de belangrijkste parameters van elk functioneel deel waarmee rekening wordt gehouden bij de berekening van het PEV van de EPN-eenheid, zie Deel 5 Onderverdeling van het project – Hoofdst 6 Indeling in functionele delen.

De EPN-berekeningsmethode beschreven in de bijlage EPN van het “Eisenbesluit” is van toepassing (zie Deel 9 Berekeningsmethoden – Hoofdst 3 EPN-methode).

De berekeningsmethode voor de berekening van het PEV van de referentie-eenheid wordt uitgelegd in Deel 9 Berekeningsmethoden – Hoofdst 3 EPN-methode § 4.

De berekening van het PEV van de EPN-eenheid houdt rekening met de impact van de bouwknopen, volgens de methode A, B of C, naar keuze van de EPB-aangever, beschreven in de bijlage bouwknopen van het “Eisenbesluit” (zie Deel 9 Berekeningsmethoden – Hoofdst 5 Bouwknopen).

Laatste herziening op 23/03/2023