Terug naar

Berekeningshypothesen (GHS afgeschaft vanaf 2021)

De energiebehoeften en de energieverbruiken van de bestudeerde varianten worden geraamd op basis van de hypotheses die vastgelegd worden door de EPB-berekeningsmethodiek voor de EPB-bestemmingen Wooneenheid en Niet-Residentieel en in de andere gevallen door het vademecum voor passiefbouw of door een studiebureau.

De studie is gebaseerd op verschillende hypothesen met betrekking tot:

  • De klimaatomstandigheden

    In het geval van een dynamische simulatie zijn de klimaatomstandigheden deze van een representatief meteorologisch uurbestand van een gemiddeld jaar voor het klimaat van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (bv. “Météonorm” of gelijkaardig).

  • De energiebehoeften en het energieverbruik

    De energiebehoeften en het energieverbruik van de bestudeerde varianten worden geschat op basis van de hypothesen die worden opgesteld in de berekeningsmethoden die worden opgelegd of toegelaten (afhankelijk van de EPB-bestemmingen).

  • De omzettingsfactoren van de CO2-emissies, de jaarlijkse evolutie van de energieprijzen, de actualiserings- en inflatiepercentages en de klimaatgegevens.

Die hypothesen worden vermeld in het ministerieel besluit “energiehypothesen” van 24 juli 2008. Voor de omzettingsfactoren van de CO2-emissies door gas en stookolie moet men rekening houden met de factoren die in het richtlijnenbesluit worden vermeld.

Bijgewerkt op 08/04/2021