Terug naar

Bijzondere gevallen

Openbaar zwembad

Voor openbare zwembaden geldt dat het luchtdebiet en het type van ventilatie moeten voldoen aan de voor zwembaden geldende voorschriften, die zijn opgenomen in het besluit van 10 oktober 2002 tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor zwembaden.

Gekoeld vertrek

Voor een gekoeld vertrek moeten er geen eisen eigen aan de reglementering inzake EPB-werkzaamheden worden nageleefd. Het lokaal in kwestie moet in dat geval als een “speciale ruimte” worden beschouwd. Bijgevolg moeten de wettelijke ventilatievoorwaarden in verband met deze specifieke situatie worden nageleefd.

Laatste herziening op 05/10/2020