Terug naar

Eenvoudig gerenoveerde EPB-eenheid

Een Eenvoudig Gerenoveerde EPB-eenheid is een EPB-eenheid:

  • die het voorwerp uitmaakt van werken waarvan minstens een deel onderworpen is aan een stedenbouwkundige vergunning,
  • en indien er werken zijn die de energieprestatie van de warmteverliesoppervlakte beïnvloeden, alle werken vermeld in de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag in rekening gebracht,
  • en waarvan de werken (aan de warmteverliesoppervlakte en aan de technische EPB-installaties) niet voldoen aan de criteria om van Zwaar Gerenoveerd of met Nieuw Gelijkgesteld te kunnen spreken.
2015
Sinds 1 januari 2015 zorgt een EPB-bestemmingswijziging er niet langer voor dat de reglementering inzake EPB-werkzaamheden moet worden toegepast.
Bijgewerkt op 05/10/2020