Terug naar

Eis inzake NEVmax voor een EPW-eenheid NE

Voor de Nieuwe “EPB-Wooneenheden” zijn er twee pistes voorzien om de eis inzake NEVmax te bepalen:

 • piste A: als de NEV van de eenheid ≤ 15 kWh/(m².jaar) bedraagt

  dan is NEVmax = 15 kWh/(m².jaar)

 • piste B: als de NEV van de eenheid > 15 kWh/(m².jaar) bedraagt

  dan is NEVmax = X (≥15) kWh/(m².jaar) (waarde X berekend door de EPB-software)

De EPB-software toont slechts één enkele NEVmax, ofwel die van piste A, ofwel die van piste B.

Toelichtingen bij piste B: NEVmax berekend door de software

Piste B is bedoeld voor de EPB-eenheden waarvoor een slechte oriëntatie of compactheid de naleving van piste A bijzonder moeilijk maakt (bv. door het gebruik van een te grote isolatiedikte op te leggen).

Als de berekende waarde van de NEVmax ≤ 15 kWh/(m².jaar) bedraagt, is de waarde waarmee rekening wordt gehouden en die wordt weergegeven door de software, een NEVmax van 15kWh/(m².jaar).

Als de berekende waarde van de NEVmax > 15 kWh/(m².jaar) bedraagt, wordt deze waardemax X (>15) kWh/(m².jaar) door de software in aanmerking genomen en weergegeven. Daardoor kan de NEVmax bij piste B dus variëren naargelang de eenheid.

De NEVmax X (≥15) kWh/(m².jaar) zoals weergegeven door de EPB-software, wordt berekend op basis van een invoer die beperkt is tot de architecturale parameters:

 • waarbij men er standaard van uitgaat dat er een ventilatiesysteem D met een warmteterugwinningsvoorziening is geïnstalleerd, ongeacht het geplande ventilatiesysteem (A, B, C of D),
 • en met de volgende hypotheses:

  • een waarde Ugewogen gemiddelde van 0,12 W/m²K voor de opake scheidingsconstructies,
  • een waarde Ugewogen gemiddelde van 1 W/m²K (voorheen 0,85 W/m²K) voor de vensters, deuren, gordijngevels en andere doorzichtige scheidingsconstructies,
  • de inachtneming van bouwknopen op basis van het forfait gehaald uit methode B van de “EPB-aanvaarde bouwknopen”,
  • een luchtdichtheid bij een drukverschil van 50 Pa (v50) gelijk aan 1,5m³/h.m² (voorheen (n50) gelijk aan 0,8 volume per uur),
  • een reductiefactor voor voorverwarming van de ventilatielucht rpreh,heat,zone z, naargelang het geval, gelijk aan één van de volgende waarden:

   • de berekende waarde als een ventilatiesysteem D met een recuperatierendement ηtest,p groter dan 80 % geïnstalleerd is,
   • 2019
    0,24 als een ventilatiesysteem D geïnstalleerd is met een ventilatiedebiet dat geregeld wordt op basis van een continue meting van de debieten,
   • 0.32 in de andere gevallen,
  • een afstelling van de installatie waarvan de factor mheat,sec i gelijk is aan 1 en een reductiefactor voor de ventilatie freduc,vent,heat,sec i gelijk aan 1.
Aandacht
Deze elementen gelden niet als na te leven parameters, maar vormen louter de door de EPB-software in aanmerking genomen hypothesen voor de berekening van de te respecteren NEVmax X (≥15) kWh/(m².jaar). De ontwerper kiest vrij de middelen om de door de EPB-software berekende en geafficheerde NEVmax X (≥15) kWh/(m².jaar) niet te overschrijden.
Bijgewerkt op 05/10/2020