Terug naar

Eisen

De eisen inzake de technische EPB-installaties, beperkt tot metingen in het kader van de regelgeving EPB-werkzaamheden, zijn samengevat in de volgende tabellen.

Meting per installatie van thermische zonnepanelen

OPPERVLAKTE VAN DE COLLECTOREN

EIS PER INSTALLATIE

> 10 m2

Meetsysteem voor de thermische energie geproduceerd door de zonnecollectoren.

Bron: Leefmilieu Brussel

2019

Meting van het verbruik van EPB-eenheden (opgeheven vanaf 01/01/2019)

ENERGIEVECTOR

EIS PER EPB-EENHEID

Elektriciteit

Minimaal 1 meter die het totale stroomverbruik kan registreren.

Gas

Minimaal 1 meter die het totale gasverbruik kan registreren.

Sanitair warm water, geleverd door een gecentraliseerd productiesysteem

Systeem voor het meten van het verbruik van sanitair warm water.

Verwarming, geleverd door een gecentraliseerd productiesysteem

Systeem voor het meten van de verbruikte thermische energie.

Bron: Leefmilieu Brussel

Laatste herziening op 05/10/2020