Terug naar

EPB-aangifte

De EPB-aangifte, zoals bepaald in het BWLKE, is “het document dat de op werf uitgevoerde maatregelen, met het oog op de naleving van de EPB-eisen beschrijft, en dat door berekening bepaalt of die eisen al dan niet nageleefd zijn” in de als dusdanig opgetrokken of gerenoveerde eenheden.

Ze wordt na de werken opgesteld, in overeenstemming met de werkelijkheid en op basis van de documenten die werden bezorgd tijdens de opvolging van de werken en die in het technisch EPB-dossier zijn opgenomen.

De EPB-aangever moet de EPB-adviseur alle benodigde documenten en informatie bezorgen voor de opvolging van het project en voor het opstellen van de EPB-aangifte.

Verder wordt de EPB-aangifte, na controle door Leefmilieu Brussel of de uitreikende overheid, ook gebruikt als basis bij de berekening van de eventuele administratieve boetes die de EPB-aangever opgelegd krijgt en, in het geval van EPW- en EPN-eenheden, de opstelling van het EPB-certificaat.

Aandacht
De in de EPB-aangifte vermelde installaties of constructies mogen slechts worden gewijzigd of vervangen, voor zover dit niet tot gevolg heeft dat de energieprestatie, zoals vermeld in de EPB-aangifte, er negatief door wordt beïnvloed.
Bijgewerkt op 05/10/2020