Terug naar

De EPB-aanvrager van de vergunning

De EPB-aanvrager zoals gedefinieerd in het BWLKE is “elke natuurlijke of rechtspersoon, openbaar of privé, die een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning indient”.

In het kader van het BWLKE is de EPB-aanvrager van de vergunning (bouwheer) geen nieuwe tussenkomende partij als zodanig, maar zijn er wel nieuwe verplichtingen die hij dient na te leven.

Bijgewerkt op 05/10/2020