Terug naar

EPB-aard van de werken

De aard van de werken in de EPB-zin van het woord is de kwalificatie die aan een EPB-eenheid wordt gegeven in functie van de werken die aan deze EPB-eenheid zullen worden uitgevoerd.
2015

Sinds 2015 wordt de EPB-aard van de werkenper EPB-eenheid bepaald.

Wat de renovatie betreft, wordt de EPB-aard van de werken sinds 2015 bepaald in functie van:

  • het percentage van de warmteverliesoppervlakte die het voorwerp uitmaakt van werken die de energieprestatie beïnvloeden,
  • en de aan de technische EPB-installaties uitgevoerde werken.

Bij de berekening van het percentage van de warmteverliesoppervlakte die het voorwerp uitmaakt van werken, wordt rekening gehouden met bepaalde soorten van werken:

  • die de energieprestatie van de warmteverliesoppervlakte beïnvloeden,
  • en zijn opgenomen in de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag, ongeacht of deze werken al dan niet aan een stedenbouwkundige vergunning zijn onderworpen.

Er worden 4 EPB-soorten van werken onderscheiden:

De EPB-aard van de werken bepaalt, per EPB-eenheid:

  • de te volgen procedure.

De EPB-aard van de werken en de EPB-bestemming bepalen, per EPB-eenheid:

  • de na te leven EPB-eisen,
  • de te gebruiken EPB-berekeningsmethodes, EPW of EPN.

Overzichtstabel van de EPB-aard van de werken aan EPB-eenheden die aan een stedenbouwkundige vergunning (SV) zijn onderworpen

EPB-AARD VAN DE WERKEN UN-grisF UAN-grisF URL-grisF URS-grisF
%
van de warmteverlies-oppervlakte die het voorwerp uitmaakt van werken die de energieprestatie beïnvloeden
(geen %)
Nieuwbouw
per definitie
≥ 75%
Bouw
en/of
afbraak +
heropbouw
≥ 50%
Bouw
en/of
afbraak +
heropbouw
en/of
renovatie
Werken aan de warmteverlies-oppervlakte en aan de technische EPB-installaties die niet binnen het toepassings-gebied van de andere definities vallen
Werken aan de technische EPB-installaties Per definitie nieuwe technische EPB-installaties Plaatsing en/of vervanging van alle technische EPB-installaties Plaatsing en/of vervanging van alle technische EPB-installaties

Bron: Leefmilieu Brussel

Bijgewerkt op 05/10/2020