Terug naar

EPB-bestemmingen

2017
Het begrip EPB-bestemmingis vanaf 1 juli 2017 niet meer in een wettekst gedefinieerd, maar wordt nog altijd gebruikt in de algemene gangbare betekenis, m.a.w. om het type van gebruik van een EPB-eenheid te verduidelijken..

De voormalige EPB-bestemmingen (Gemeenschappelijk residentieel, Kantoren en diensten, Onderwijs, Gezondheidszorg, Cultuur en ontspanning, Restaurants en cafés, Handelszaken of Sport) worden voortaan gegroepeerd in een Niet-Residentiële EPB-eenheid onder de vorm van één of meerderefunctionele delen. De onderverdeling van dit type van eenheden in functionele delen wordt in deel 5 – Hfdst. 6 beschreven.

Bijgevolg is bijlage I “EPB-bestemmingen” van het Eisenbesluit vanaf 1 juli 2017 niet meer van toepassing voor het deel EPB-werkzaamheden. Vanaf deze datum worden de EPB-bestemmingen (of de verschillende types van EPB-eenheden) bepaald in het Richtlijnenbesluit en zijn ze voortaan met 4, namelijk:

De EPB-bestemming verdeelt het gebouw in EPB-eenheden.

De EPB-bestemming en de EPB-aard van de werken bepalen, per EPB-eenheid:

  • de na te leven EPB-eisen,
  • de te gebruiken EPB-berekeningsmethodes, EPW of EPN.
Bijgewerkt op 05/10/2020