Terug naar

EPB-certificaat

Het EPB-certificaat dat in het BWLKE wordt gedefinieerd, is een “document dat de energieprestatie-indicatoren van een EPB-eenheid vermeldt onder een numerieke, alfabetische en grafische vorm”.

Sinds 2015 werd een energieprestatiecertificaat slechts uitgereikt na afloop van de werken voor Nieuwe EPB-eenheden “Wooneenheid” en “Niet-Residentieel”.

2017

Vanaf juli 2017 wordt ook een EPB-certificaat uitgereikt na afloop van de werken voor de met Nieuw Gelijkgestelde EPB-eenheden met dezelfde EPB-bestemmingen.

Vanaf juli 2017 wordt dus een EPB-certificaat uitgereikt voor alle EPB-eenheden waarvoor momenteel een berekeningsmethode van de energieprestaties bestaat, d.w.z. voor alle EPW- en EPN-eenheden.

2023
Vanaf 2023 worden de EPW- en EPN-eenheden uitgebreid tot de ZGE EPB-Wooneenheden en de ZGE Niet-Residentiële EPB-eenheden die worden gebruikt of bestemd zijn om te worden gebruikt door, of die eigendom zijn van een overheidsinstantie. Een EPB-certificaat wordt dus ook uitgereikt voor deze EPB-eenheden.

Het energieprestatiecertificaat voor EPW- en EPN-eenheden heeft ten doel om:

  • duidelijk de energieprestatie-indicatoren van de EPB-eenheid vermeld in de PEB-aangifte en in het EPB-rekenbestand te vermelden, zodat de huidige of toekomstige eigenaars en de huurders een duidelijk zicht hebben op de energieprestaties van de eenheid,
  • aan te duiden of de EPB-eenheid al dan niet beantwoordt aan de EPB-eisen die ervoor gelden,
  • algemene aanbevelingen te formuleren in verband met energiebesparingen.

Het EPB-certificaat voor de EPW- en EPN-eenheden wordt na afloop van de werken uitgereikt door Leefmilieu Brussel op basis van de EPB-aangifte en wordt aan de EPB-aangever ter kennis gebracht binnen een termijn van twee maanden na de ontvangst van de als volledig verklaarde EPB-aangifte en EPB-rekenbestand.

Bijgewerkt op 23/03/2023