Terug naar

EPB-eenheid

De EPB-eenheid, zoals gedefinieerd in het BWLKE, is “een verzameling van lokalen in eenzelfde beschermd volume, ontworpen of gewijzigd om afzonderlijk te worden gebruikt en dat beantwoordt aan de definitie van een EPB-bestemming”.

De onderverdeling van het project in een of meer EPB-eenheden is een belangrijke stap omdat de reglementering inzake EPB-werkzaamheden op het niveau van de EPB-eenheid wordt toegepast.

Het project wordt in een of meer EPB-eenheden onderverdeeld op basis van de definitie van de EPB-eenheid en in het bijzonder van de EPB-bestemming.

Voor elke geïdentificeerde EPB-eenheid wordt de EPB-aard van de werken gedefinieerd.

Elke EPB-eenheid wordt daarom gedefinieerd door:

Vervolgens wordt op het niveau van elke aldus gedefinieerde EPB-eenheid het volgende bepaald:

Het is ook op het niveau van de EPB-eenheid:

  • dat er strafrechtelijke sancties en administratieve boetes worden opgelegd,
  • en, in het geval van de EPW- of EPN-eenheden, dat het EPB-certificaat wordt afgeleverd door Leefmilieu Brussel.
Bijgewerkt op 05/10/2020