Terug naar

EPB-eenheid NR

De eisen betreffende de ventilatievoorzieningen van Niet-Residentiële EPB-eenheden worden in bijlage HVNR van het “Eisenbesluit” en in de norm NBN EN 13779:2004 beschreven.

Aandacht
Enkel de normversie met de geciteerde datum is van toepassing. De recentste norm is dus niet noodzakelijk van toepassing. Als er een andere versie moet worden gebruikt, wijst de regering daar expliciet op.
Laatste herziening op 05/10/2020