Terug naar

EPB-procedure (handelingen en documenten)

De EPB-procedure beschrijft de verschillende stappen die de EPB-aangever, de architect (als hij de EPB-opdracht uitvoert) en de EPB-adviseur moeten zetten om de EPB-wetgeving na te leven.

2015
Sinds 2015 is er één enkele procedure voor alle EPB-soorten van werken (schrapping van de “vereenvoudigde” procedure). Dat neemt echter niet weg dat er voor elke EPB-aard van de werken bepaalde bijzonderheden gelden.

EPB-procedure

FASEN VAN HET PROJECT PROCEDURE EPB-AARD VAN DE WERKEN
UN-grisF UAN-grisF URL-grisF URS-grisF
Met architect Zonder archi
Vóór indiening SV-aanvraag Aanstelling erkende EPB-adviseur door aangever Verplicht Facultatief -
Haalbaarheids-studie (HS) Alle

Als Σ oppervlakten NGE + ZGE

> 5.000 m²

-

Door de EPB-adviseur opgesteld

Naar de EPB-aangever verstuurd

Geïntegreerde haalbaarheids-studie (GHS)

Als Σ oppervlakten NE of als Σ oppervlakten NGE + ZGE

> 10.000 m²

door de EPB-aangever naar Leefmilieu Brussel verstuurd

2021

GHS afgeschaft vanaf 2021

Bij indiening SV-aanvraag EPB-voorstel formulier

Door EPB-adviseur opgesteld

Bij de SV-aanvraag gevoegd

Door archi of EPB-adviseur opgesteld

Bij de SV-aanvraag gevoegd

Door EPB-aangever opgesteld

Bij de SV-aanvraag gevoegd

Vóór de werken Eventuele aanvraag voor EPB-afwijking (tech., funct. of eco.) Door de EPB-aangever bij Leefmilieu Brussel ingediend Door de EPB-aangever bij de UO ingediend
EPB-kennisgeving van het begin van de werkzaam-heden formulier Door EPB-adviseur opgesteld Door archi of EPB-adviseur opgesteld Door EPB-aangever opgesteld
Door EPB-aangever naar Leefmilieu Brussel verstuurd Door EPB-aangever naar de UO verstuurd
Tijdens de werken Opvolging EPB-eisen Door EPB-adviseur uitgevoerd Door archi of EPB-adviseur uitgevoerd Door EPB-aangever uitgevoerd
Na de werken EPB-aangifte-
formulier
Door EPB-adviseur opgesteld Door archi of EPB-adviseur opgesteld Door EPB-aangever opgesteld
Door EPB-aangever naar Leefmilieu Brussel verstuurd Door EPB-aangever naar de UO verstuurd
EPB-aangifte Rekenbestand Door EPB-adviseur naar Leefmilieu Brussel verstuurd Door archi of EPB-adviseur naar de UO verstuurd -
EPB-certificaat (EPW / EPN) Door Leefmilieu Brussel opgesteld en naar de EPB-aangever verstuurd
2023
Vanaf 2023 ook voor EPW / EPN ZGE
-

Bron: Leefmilieu Brussel

Door Leefmilieu Brussel opgevolgd Door urban.brussels of gemeenten opgevolgd

Verantwoordelijken van de EPB-procedure: Precisering betreffende “opgesteld door” en “ondertekend door” in het geval van een NE, een NGE en een ZGE

Verantwoordelijken van de EPB-procedure: Precisering betreffende “opgesteld door” en “ondertekend door” in het geval van een NE, een NGE en een ZGE

Verantwoordelijken van de EPB-procedure: Precisering betreffende “opgesteld door” en “ondertekend door” in het geval van een EGE met architect

Verantwoordelijken van de EPB-procedure: Precisering betreffende “opgesteld door” en “ondertekend door” in het geval van een EGE met architect

Tijdlijn van de EPB-procedure

2023
Tijdlijn van de EPB-procedure

Aanbeveling voor de “hybride” projecten

PH-grisF

Deze aanbeveling kan toegepast worden voor alle “hybride” projecten waarvan de SV-aanvraag werd ingediend vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018.

“Hybride” projecten worden in theorie opgevolgd door twee verschillende administraties (met uitzondering van het EPB-voorstel, dat altijd wordt behandeld door de uitreikende overheid van de stedenbouwkundige vergunning):

  • de uitreikende overheid van de stedenbouwkundige vergunning  (urban.brussels of de gemeenten) voor EGE's,
  • Leefmilieu Brussel voor de andere EPB-soorten van werken.

Toch werden de volgende maatregelen getroffen met het oog op een administratieve vereenvoudiging voor de EPB-aangever:

  • Leefmilieu Brussel adviseert de EPB-aangever bij “hybride” projecten de documenten voor alle EPB-etappes van het project naar één enkele administratie te versturen - in dit geval naar Leefmilieu Brussel (met uitzondering van het EPB-voorstel dat altijd gebonden is aan de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning).
  • Als deze aanbeveling wordt gevolgd, moet de EPB-aangever één enkele EPB-adviseur aanwijzen voor alle EPB-soorten van werken van het project in kwestie.

Het is niet verplicht deze aanbeveling te volgen, maar het wordt sterk aangeraden met het oog op een geglobaliseerde behandeling van dit type projecten.

Wanneer de EPB-aangever beslist om deze aanbeveling te volgen, wordt aan hem gevraagd om Leefmilieu Brussel daarvan op de hoogte te brengen via een vraag in de EPB-software, waarvan het antwoord in de drie formulieren wordt weergegeven (EPB-voorstel, EPB-kennisgeving en EPB-aangifte).

2019
Voor de SV-aanvragen ingediend vanaf 1 januari 2019 wordt deze aanbeveling een wettelijke verplichting.
Bijgewerkt op 23/03/2023