Terug naar

EPB-voorstel

Het EPB-voorstel identificeert de EPB-aard van de werken en de EPB-bestemming van de EPB-eenheden van het project in het kader van de wetgeving EPB-werkzaamheden en bijgevolg de eisen waaraan het project zal worden onderworpen.

Het laat de betroffen actoren toe om vanaf de ontwerpfase van het project (bij de indiening van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning) kennis te nemen van de te leveren inspanningen met betrekking tot de EPB-eisen.

Het informeert de uitreikende instanties (gemeenten en urban.brussels) van de EPB-onderverdeling van het project en de eventuele impact op de naleving van de EPB-eisen.

Verband met de stedenbouwkundige vergunning

Sinds 1 mei 2014 is het EPB-voorstel een van de elementen waaruit het dossier van de stedenbouwkundige vergunning is samengesteld. Het EPB-voorstel moet dus bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning worden gevoegd en correct worden opgesteld op straffe van niet verkrijgen van het volledige ontvangstbewijs van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, waardoor de procedure voor de uitreiking van de vergunning zou worden geblokkeerd.

De toekenning van de vergunning staat los van de naleving van de EPB-eisen. Een project dat, eenmaal gerealiseerd, de EPB-eisen niet naleeft, krijgt een administratieve boete opgelegd, maar in geen geval een in conformiteitstelling.

Bijgewerkt op 05/10/2020