Terug naar

De EPW- en EPN-eenheden PER-grisF PEN-grisF

Een EPW-eenheid is een EPB-Wooneenheid waarvoor de energieprestatie wordt berekend.

Een EPN-eenheid is een Niet-Residentiële EPB-eenheid waarvoor de energieprestatie wordt berekend.

Voor de EPB-eenheden:

2023
  • met de EPB-bestemming Wooneenheid en de EPB-aard van de werken Nieuw, met Nieuw Gelijkgesteld en, vanaf 2023, Zwaar Gerenoveerd,
  • met de EPB-bestemming Niet-Residentieel en de EPB-aard van de werken Nieuw, met Nieuw Gelijkgesteld en, vanaf 2023, Zwaar Gerenoveerd die worden gebruikt of bestemd zijn om te worden gebruikt door, of die eigendom zijn van een overheidsinstantie,

moet er een berekening van de energieprestatie worden uitgevoerd om na te gaan of de eisen inzake primair energieverbruik (PEV) worden nageleefd.

Uitsluitend voor de Nieuw en met Nieuw Gelijkgestelde EPB-Wooneenheden, moet de berekening ook de eis voor de netto energiebehoefte voor verwarming (NEV) en de eis voor de oververhitting nagaan.

Hiervoor zijn twee methodes ontwikkeld om de totale energieprestatie te berekenen:

  • de EPW-methode: de berekeningsmethode om het primaire energieverbruik van de EPB-Wooneenheden te bepalen,
  • de EPN-methode: de berekeningsmethode om het primaire energieverbruik van de Niet-Residentiële EPB-eenheden te bepalen.

De EPB-bestemming en de EPB-aard van de werken bepalen dus per EPB-eenheid de te gebruiken berekeningsmethodes.

De EPB-eenheden waarvoor voor de berekening van de eisen deze methodes moeten worden gebruikt, worden de EPW- en EPN-eenheden genoemd.

De EPW- en EPN-eenheden (indien de berekeningsmethoden EPW en EPN worden gebruikt)

EPB-AARD VAN DE WERKEN
EPB-BESTEMMING
UN-grisF UAN-grisF URL-grisF URS-grisF
2023
HI-vertF-picto1FR
PER-grisF PER-grisF PER-grisF

vanaf 2023

 
2023
NR-vertF-picto2FR
PEN-grisF PEN-grisF PEN-grisF

OI* vanaf 2023

 
PC-vertF-picto3FR        
A-vertF-picto4FR        

Bron: Leefmilieu Brussel

*OI: vanaf 2023, voor de ZGE NR EPB-eenheden die worden gebruikt of bestemd zijn om te worden gebruikt door, of die eigendom zijn van een overheidsinstantie.

Bijgewerkt op 23/03/2023