Terug naar

Erfgoedafwijking

Voor goederen die beschermd zijn, die ingeschreven staan op de bewaarlijst of die beschermd of op de bewaarlijst ingeschreven zullen worden krachtens het BWRO, en die het voorwerp uitmaken van een renovatie, kan de uitreikende overheid, in het kader van de toekenning van een “unieke vergunning”, beslissen om een gehele of gedeeltelijke “erfgoedafwijking” op de EPB-eisen toe te kennen, wanneer de naleving van deze eisen afbreuk zou doen aan de bewaring van het erfgoed in kwestie.

Er hoeft geen enkel voorafgaand verzoek tot afwijking te worden ingediend door de EPB-aangever. Het is de uitreikende overheid die beslist om al dan niet een “erfgoedafwijking” “op te leggen”.

De toekenning van de “erfgoedafwijking” wordt via elektronische weg aan Leefmilieu Brussel meegedeeld.

Bijgewerkt op 05/10/2020