Terug naar

Geldigheid en herroeping

De geldigheidsduur van het EPB-certificaat bedraagt 10 jaar, behalve in de onderstaande gevallen:

  • Wanneer Leefmilieu Brussel na een controle door Leefmilieu Brussel of een kwaliteitscontrole-instelling vaststelt dat:

    • de EPB-aangifte waarop het certificaat gebaseerd is, niet met de werkelijkheid overeenstemt,
    • of dat de opstelling van de aangifte door een procedurefout werd bezwaard.
  • Wanneer werken de energieprestaties van de EPB-eenheid hebben verminderd.

In die gevallen wordt het certificaat herroepen.

De herroeping wordt betekend aan de houder van het ingetrokken certificaat of aan de nieuwe eigenaar van de gecertificeerde EPB-eenheid.

Wanneer een EPB-certificaat voor een EPW- of EPN-eenheid wordt herroepen of vervalt, moet de eigenaar die de EPB-eenheid wil verhuren of verkopen, een beroep doen op een EPB-certificateur, die een nieuw EPB-certificaat moet opstellen. Dat nieuwe EPB-certificaat wordt opgesteld in het kader van de reglementering EPB-certificatie van het BWLKE en niet langer in het kader van de reglementering EPB-werkzaamheden.

Bijgewerkt op 05/10/2020