Terug naar

Haalbaarheidsstudie

De haalbaarheidsstudie (HS) is een studie van de technische, milieugerelateerde en economische haalbaarheid van eventuele alternatieve systemen, met een hoog rendement, waarvan minstens de systemen die gebruik maken van energie uit hernieuwbare bronnen, die een besparing aan primaire energie opleveren, zoals:

  • een thermisch zonnesysteem,
  • een fotovoltaïsch zonnesysteem,
  • een kwaliteitswarmtekrachtkoppeling,
  • een ander alternatief systeem dat door de regering wordt bepaald (bv. warmtepomp).
Laatste herziening op 08/04/2021